Vil du undersøge mulighederne for jordfordeling i dit område? Vi rådgiver i jordfordelinger fra start til slut og sikrer, at I opnår både driftsmæssige og økonomiske gevinster ved køb, salg eller bytte af jord.

Jordfordelinger i dag

Jordfordeling er gennem årtier er blevet anvendt til samtidig køb, salg og bytte af arealer indenfor et afgrænset geografisk område. Eksempelvis med det formål at samle spredt beliggende lodder omkring driftsbygninger for at opnå både driftsmæssige og økonomiske gevinster. Ikke kun for de deltagende ejendomme men også for det omgivne samfund, f.eks. i form af reduceret landbrugstrafik på offentlig vej.

I de seneste 25-30 år er der også gennemført jordfordelinger i forskellige projektsammenhænge. Det er bl.a. i forbindelse med naturgenopretningsprojekter, større anlægsprojekter, hvor afskårne arealer omfordeles, og projekter der fokuserer på grundvandsbeskyttelse.

Jordfordeling giver bedre driftsbalance 

Jordfordelinger kan sikre dig som landmand mange fordele – lige fra mindre kørsel og tidsforbrug, bedre natur- og miljøforhold til bedre driftsbalance og en mere effektiv produktion.

Jordfordeling er en enkel, smidig og ubureaukratisk metode, hvor du som lodsejer på frivillig basis har mulighed for at købe, sælge og bytte jord. Forhandlingerne med interesserede lodsejere og indgåelsen af de enkelte aftaler varetages af jordfordelingsplanlæggeren. Geopartners rådgivere og landinspektører er ofte med helt fra de indledende forhandlinger til den endelige registrering.

Geopartner er eksperter i gennemførsel af jordfordelinger og rådgiver gerne dig, hvis du ønsker at undersøge mulighederne for at starte en jordfordeling op i dit nærområde.

Se hvordan vi ellers hjælper landmænd.