Drømmer du om byggeret, høje bebyggelsesprocenter, et grønt åndehul i byen eller sammenhæng med byens øvrige tilbud? Vi hjælper dig med indledende skitsearbejder og udarbejder udstykningsforslag.

Indledende skitser og et grundigt udstykningsforslag

Har du projektideen og projektområdet, udfører vi de indledende skitsearbejder og udarbejder udstykningsforslag til bl.a. boliger, erhverv og offentlige formål. Med et professionelt syn på planlægning og viden om den proces, der kommer derefter, hjælper vi dig til at opnå et projekt, der imødekommer dine ønsker til projektet.

Foreligger der en lokalplan, arbejder vi inden for rammerne eller søger kompromiser i samspil med myndighederne for at realisere din plan uden at udarbejde nyt plangrundlag.

Er målet omvendt en godkendt lokalplan, klargør vi området til lokalplanlægning. Det gør vi uanset om du søger en rammelokalplan for et større omdannelsesprojekt eller en byggeretsgivende lokalplan. Vi forbereder planen og håndterer eventuelle tekniske udfordringer, planjuridiske parametre og varetager gerne dine interesser i drøftelser med myndigheder.

Kortgrundlag giver overblik

Har du overvejet at få udarbejdet et solidt kortgrundlag, inden du går i gang? Vi giver dig overblik over alle faktorer, der i større eller mindre grad kan begrænse dine muligheder for at bebygge et område.

Geopartner har igennem mere end 5 år leveret kompetent sparring og værdifuld rådgivning i processen ”fra pløjemark til byggegrunde” i forbindelse med det nye boligområde, Grejs Søpark, ved Vejle. Geopartner håndterede opgaven med udstykning og byggemodning yderst professionelt

Lars Poulsen, direktør
Grejs Søpark A/S