Hvem ejer matrikel?

Grundejeren ejer matriklen. Alle ejendomme i Danmark består af en eller flere matrikler, og det er ejeren af den pågældende ejendom, der ejer de tilhørende matrikler.

Det er en beskikket landinspektør, der på baggrund af måleoplysninger i matrikelregistret og grænserne på din ejendom kan fastlægge skellets placering. Det er blandt andet vigtigt at vide, hvis du vil opsætte nyt hegn i skel, bygge eller foretage ændringer på din ejendom, eller hvis du eller din nabo er blevet uenige om, hvor skellet går. Læs mere om skelafsætning og opmåling af skel.

 

Hvad er en matrikel?

En matrikel er det samme som din grund/ejendom. Men din grund/ejendom kan altså godt bestå af flere matrikler.

Matriklen er også betegnelsen for det juridiske grundlag for ejendomsregistreringen, som administreres af Geodatastyrelsen og indeholder oplysninger om størrelsen og grænserne på din ejendom. Matriklen definerer og identificerer jordstykker i Danmark og herigennem kan du finde oplysninger om bl.a. grundstørrelse, ejerforhold, bygninger, ejendomsvurderinger og andre forhold, som er vigtige for din ejendom. Læs mere om skel og matrikelkort.