I Danmark er grundvandet også vores drikkevand, og en grundvandsressource fri for miljøfremmende stoffer er derfor vigtig. Geopartner hjælper kommuner og forsyninger med at gennemføre store grundvandsbeskyttelsesprojekter.

Rådgivning og planlægning af grundvandsbeskyttelsesprojekter

Et rent grundvand kræver indsats fra både myndigheder, virksomheder og borgere for at beskytte det mod forurening og sikre, at vi også i fremtiden har rent drikkevand.

Vi hjælper mange kommunale vand- og forsyningsmyndigheder med at gennemføre store grundvandsbeskyttelsesprojekter. Vi sikrer, at I kommer i mål med grundvandsprojektet. I den indledende fase rådgiver og planlægger vi processen fra indsatsplan til gennemførelse og implementering af dyrkningsrestriktioner.

Lodsejerdialog

For at I kan gennemgøre grundvandsbeskyttelsen sikrer vi rettighederne på arealerne og indgår dialog med lodsejerne om at oprette frivillige dyrkningsaftaler. Løsningen kan også være enten jordfordelingopkøb af landbrugsejendomme imellem interessenter, skovrejsning eller ekspropriation. Uanset hvilken metode der er hensigtsmæssig i jeres projekt, kan vi rådgive jer lige fra indsatsplanen til den endelige tinglysning af dyrkningsdeklaration på ejendommen.

Udover at sikre rettighederne på arealerne foretager vi også ejendomsmæssige undersøgelser og økonomiske vurderinger af restriktionernes betydning for ejendommen i forbindelse med erstatningsfastsættelsen. Vi indgår i aktiv dialog med alle interessenter i processen.

Vil du vide mere?