Grundvandsbeskyttelse

I Danmark er grundvandet også vores drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vores grundvandsressource er god og fri for miljøfremmede stoffer. Geopartner hjælper kommuner og forsyninger med at gennemføre store grundvandsbeskyttelsesprojekter.

Vi rådgiver i store grundvandsbeskyttelsesprojekter

Et rent grundvand kræver en indsats fra både myndigheder, virksomheder og borgere for at beskytte det mod forurening og sikre, at vi også i fremtiden har rent drikkevand.

Vi hjælper mange kommunale vandmyndigheder og forsyningsmyndigheder med at gennemføre store grundvandsbeskyttelsesprojekter. Vi sikrer, at I kommer i mål med grundvandsprojektet, og i den indledende fase rådgiver og planlægger vi processen fra indsatsplan til gennemførelse og implementering af dyrkningsrestriktioner.

For at I kan gennemgøre grundvandsbeskyttelsen sikrer vi rettighederne på arealerne og indgår dialog med lodsejerne om at oprette frivillige dyrkningsaftaler. Løsningen kan også være enten jordfordeling, opkøb af landbrugsejendomme imellem interessenter, skovrejsning eller ekspropriation. Uanset hvilken metode der er hensigtsmæssig i jeres projekt, kan vi rådgive jer lige fra indsatsplanen til den endelige tinglysning af dyrkningsdeklaration på ejendommen.

Udover at sikre rettighederne på arealerne foretager vi også ejendomsmæssige undersøgelser og økonomiske vurderinger af restriktionernes betydning for ejendommen i forbindelse med erstatningsfastsættelsen, og vi indgår i aktiv dialog med alle interessenter i processen.

Vil du vide mere?

Jens Henrik Sørensen
Landinspektør, markedsdirektør
Mobil +45 2498 6491
jhs@geopartner.dk