Skal der ske grundvandsbeskyttelse på din ejendom? Vi rådgiver dig gennem hele processen og giver dig overblik over, hvilke konsekvenser det får for dig og din ejendom.

Beskyttelse af grundvandet sker bedst ved at forebygge. Det betyder, at i områder, hvor grundvandet er sårbart, skal vi passe ekstra på med ikke at forurene det. Naturstyrelsen udpeger de sårbare områder, og når de har afleveret kortlægningen, har kommunen ét år til at komme med forslag til, hvordan grundvandet beskyttes tilstrækkeligt.

Rådgivning ved grundvandsbeskyttelse

Vi har stor erfaring som rådgivere i sager om grundvandsbeskyttelse og kan rådgive dig i, hvilke konsekvenser det kan få for netop din ejendom.

Vi hjælper dig med at vurdere de økonomiske og juridiske konsekvenser af grundvandsbeskyttelsen. Vi vurderer, hvilke økonomiske effekter en implementering af dyrkningsrestriktioner vil have på din ejendom. Vi indgår i aktiv dialog med alle interessenter i processen, herunder bl.a. landboforeninger.

Baggrunden for grundvandsbeskyttelsen kan være udpegelse af områder med særlig drikkevandsbeskyttelse (OSD), hvor der er udarbejdes og godkendes en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet i vandindvindingsområder, og sikring af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Vi er din lokale landinspektør – se hvordan vi kan hjælpe dig.

Kan vi hjælpe dig?