Kender du til problemet med manglende eller ukorrekte ledningskort, der gør det svært at finde ledninger i jorden? Med Ground Penetrating Radar (GPR) finder vi nemt ledningerne for dig.

Hvad er GPR?

GPR (Ground Penetrating Radar) er en metode til at lokalisere objekter i undergrunden. Metoden benytter sig af radarsignaler, der sendes ned gennem jorden. På den måde kan du undgå unødigt og tidskrævende gravearbejde. Som en af de få i Danmark tilbyder Geopartner at lokalisere underjordiske objekter med georadar.

Hvornår bruges GPR?

Metoden kan bruges til mange forskellige formål afhængig af dit behov. F.eks. er det en effektiv metode, når der ikke findes tegninger eller andet dokumenteret materiale over forsyningsnettet. Metoden kan bruges i situationer, hvor der er en difference mellem ledningsregister og virkeligheden (ses ofte ved overgangen fra analoge til digitale kort). Her kan forsyningskortet opdateres med GPR med stor præcision.

Fakta om georadar

  • Finder kabler, rør, fundamenter og jordlag
  • Scanner ned til 4 m dybde afhængig af jordforhold
  • Kan integreres med GPS for at få geografisk position til evt. kortlægning
  • Resultater i 3D

Fordele ved GPR

At benytte GPR som metode til at lokalisere underjordiske rør og ledninger er fordelagtigt af flere årsager. Blandt andet undgår du at bruge tid og mandskab på at grave unødigt. Samtidig risikerer du ikke at grave steder, hvor der ligger forsyninger, og du undgår på den måde graveskader. Georadar er et instrument, der giver stor nøjagtighed i målingen, så du forud for gravearbejdet er sikret ikke at ramme noget værdifuldt. Desuden kan georadar bruges til at lokalisere de el- eller vandledninger, du måtte søge efter. De indsamlede data fra georadaren kan bruges til kortlægning af ledningsnettet til fremtidig brug.

Samlet set udgør metoden et billigere og mere effektivt alternativ til lokalisering ved punktgravning.

Teknologien bag

Vi benytter et georadar-system til indsamling, bearbejdning og lagring af data. Operatøren analyserer de indsamlede data og bestemmer dybden af de relevante underjordiske objekter med få centimeters nøjagtighed uafhængig af den dybde, de befinder sig i.

Georadaren er fremstillet som et dobbeltfrekvenssystem. Det betyder, at den er udstyret med en højfrekvent og en lavfrekvent radar, som giver sikkerhed for nøjagtig positionering af både overfladenære og dybereliggende objekter.  

Georadar i praksis

I Danmark har vi generelt rigtigt godt styr på infrastrukturen, men de fleste kender specielle situationer, hvor man f.eks. ikke kan lokalisere en vandledning – og hvad gør man så?

Geopartner tilbyder, som en af de få i Danmark at lokalisere ledninger ved hjælp af jordradar, og vi har efterhånden gennemført flere projekter med stor succes.

Et af de seneste eksempler, hvor jordradararen har vist sit værd, var ved en andelsboligforening, der ikke havde tegninger eller andet materiale over vandforsyningsnettet. Det aktuelle problem bestod i, at andelsboligforeningen ønskede, at den kommunale vandforsyning skulle overtage ledningsnettet. Det ville vandforsyningen kun såfremt placeringen heraf kunne dokumenteres.

georadar

Der var tidligere forsøgt med punktopgravninger udvalgte steder, men disse kunne ikke lokalisere ledningerne. Geopartner rykkede derfor ud med georadaren. Det primære problem var at finde forsyningsledningen for vand. Vi var på forhånd klar over, hvor vandet løb ud fra fællesbygningen, men derefter forsvandt ledningen tilsyneladende.

Ved hjælp af georadaren var det muligt at placere ledningens forløb. Det blev afklaret at ledningen drejede meget tidligere end forventet, hvorfor det ikke havde været muligt indledningsvis at finde den.

Der blev lavet en prøvegravning på den forventede placering af ledningen for verificering, og her dukkede ledningen som ventet op. Efterfølgende blev ledningens forløb fastlagt for den resterende del af området med georadaren og indmålt for udarbejdelse af ledningsplan.

Kunden var meget tilfreds med arbejdet, og at det var muligt at fastslå placeringen uden at grave mere vej eller have op. Derudover blev den eksisterende plan for afløb verificeret med georadar og indmålt for at sikre opdaterede og korrekte ledningsplaner.

Aalborg Forsyning har ligeledes været meget positive i forhold til brugen af georadar, efter de har set planerne og Geopartner har efterfølgende hjulpet Aalborg Forsyning med lokalisering af vandledninger i Nibe ved hjælp af georadar.

Vi overvejede naturligvis på forhånd, om det var udgifterne værd, og det vurderede vi, at det var. Den vished og sikkerhed, vi fik, har til enhver tid kunnet tjene sig ind i forhold til en mulig overgravet ledning, nødvendig omprojektering eller lignende.

Hasse Larsen, Produktionsleder
NCC A/S

Kontakt mig hvis du vil høre mere om georadar:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk