Vi lever på en dynamisk jord, hvor alt er i bevægelse. Landet hæver sig, havet stiger, og ustabile jordlag synker sammen. Viden om disse bevægelser er altafgørende, hvis du vil langtidssikre dine investeringer i klimatilpasning, kloak og øvrige bygge- og anlægsprojekter.

Geodætisk opmåling omhandler beregningen og fremskrivningen af vertikale landbevægelser. På baggrund af valide data kan vi hjælpe med det bedst tænkelige beslutningsgrundlag i forhold til dine bygge- og anlægsprojekter.

Vores specialister inden for geodætisk opmåling står klar til yde konkret rådgivning baseret på målinger og beregninger, foretaget med veldokumenterede metoder kombineret med de nyeste teknologier.

Kvalitetssikring af data og rådgivning om klimatilpasning ud fra geodætisk opmåling

Når vi taler om klimatilpasning og fremskrivning af f.eks. en oversvømmelse ved en given vandstand – eller når vi skal sikre, at vandet i kloakken fortsat løber den rigtige vej i hele den budgetterede levetid – er det af allerstørste betydning, at der er kendskab til områdets lokale landbevægelser. 

Her kan den geodætiske opmåling sikre en nøjagtighed på millimeter niveau og dermed give et retvisende billede i et fremskrivningsscenarie. Fejl i et områdes sætningshastighed med få millimeter per år kan summe sig op til mange centimeter over tid.

Store regionale og lokale forskelle i forhold til vertikale landbevægelser

Der er store regionale og lokale forskelle på landets vertikale bevægelser. Kombineret med den stigende vandstand, har disse bevægelser stor betydning for mange områder og brancher.

I kystnære områder er viden om landets bevægelser og den stigende vandstand essentiel, når man skal klimasikre landet mod naturens kræfter og sørge for, at digerne har den rigtige styrke og højde, når stormen raser.

Derudover har viden om landbevægelser afgørende betydning, når man skal etablere eller renovere kloaker og ledninger. Her kan lokale vertikale landbevægelser på få millimeter om året sætte funktionaliteten ud af drift og begrænse levealderen på installationerne voldsomt med store økonomiske konsekvenser til følge.

Vi er specialister i at måle og beregne vertikale landbevægelser og knytte dem sammen med den stigende vandstand. Denne kombinationen kan anvendes til fremskrivning af forskellige scenarier – til stor nytteværdi i arbejdet med klimatilpasning og inden for bygge-, eller forsyningssektoren.

Vidste du, at Geopartner som det første og eneste landinspektørfirma er medlem af Green Building Council Denmark og derfor er det eneste landinspektørfirma, der kan bæredygtighedscertificere byområder efter DGNB-standarden?

Vil du høre mere om fordelene ved geodætisk opmåling og et validt datagrundlag?

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk