Geodætisk opmåling

Vi lever på en dynamisk jord, hvor alt er i bevægelse. Landet hæver sig, havet stiger, og ustabile jordlag synker sammen. Viden om disse bevægelser er altafgørende, hvis du vil langtidssikre dine investeringer i klimatilpasning, kloak og øvrige bygge- og anlægsprojekter.

Vores ydelser inden for geodætisk opmåling leveres af vores datterselskab Geopartner Inspections. Her står række af eksperter og specialister klar til yde konkret rådgivning baseret på målinger og beregninger, foretaget med veldokumenterede metoder kombineret med de nyeste teknologier.

 

Kvalitetssikring af data og rådgivning om klimatilpasning

Når vi taler om klimatilpasning og fremskrivning af fx en oversvømmelse ved en given vandstand - eller når vi skal sikre, at vandet i kloakken fortsat løber den rigtige vej i hele den budgetterede levetid - er det af allerstørste betydning, at der er kendskab til områdets lokale landbevægelser. 

Her kan den geodætiske opmåling sikre en nøjagtighed på millimeterniveau og dermed give et retvisende billede i et fremskrivningsscenarie. Fejl i et områdes sætningshastighed med få millimeter per år kan summe sig op til mange centimeter over tid.
 

Strategiske samarbejder skaber professionel rådgivning

For at sikre en målrettet udvikling ved anvendelse af de forskellige teknologier og datasæt samarbejder vi med statslige styrelser, forsyningsselskaber, kommuner og universiteter.

 

Vil du høre mere om fordelene ved et validt datagrundlag?

Karsten Vognsen
Chefkonsulent
Mobil +45 5151 7351
kvo@geopartner.dk

Vidste du, at Geopartner som det første og eneste landinspektørfirma er medlem af Green Building Council Denmark og derfor er det eneste landinspektørfirma, der kan bæredygtighedscertificere byområder efter DGNB-standarden?