Etablering af vådområder

Vådområder er med til at reducere kvælstof- og fosforudledningen til vandmiljøet og giver samtidig flere levesteder til et varieret dyre- og planteliv. Skal du etablere vådområder? Vi gennemfører lodsejerdialog og udarbejder ejendomsmæssige forundersøgelser.

Rådgivning i vådområdeprojekter

Geopartner rådgiver dig i tilvejebringelsen og gennemførelsen af natur- og miljøprojekter. Vi hjælper dig, når du skal etablere vådområder, hvor der skal gennemføres lodsejerdialog og ejendomsmæssige forundersøgelser til at underbygge projektet. Vi er din sparringspartner gennem hele processen og er med til at definere økonomien og risici i projektet - særligt i forhold til lodsejere og erstatningsudmålingen.

Med droneflyvning indsamler vi måledata til højdemodeller, videoer og fotos, der giver jer et godt grundlag til brug for visualisering i processen. Vi indgår i dialog med andre myndigheder, lodsejere og rådgivere og håndterer forhandlingsprocessen, så dialogen foregår på professionel og imødekommende vis. Kort sagt finder vi løsninger, der passer alle, og vi gennemfører jordfordeling, jordkøb eller en kombination af begge.

Vi kan udover forhandlingsprocessen gennemføre matrikulær berigtigelse både i marken og på kontoret og assistere omkring skatteforhold vedrørende bl.a. erstatninger og relaksation for gennemførelse på den enkelte ejendom.

Vil du høre mere?

Jens Henrik Sørensen
Markedsdirektør, landinspektør
Mobil +45 2498 6491
jhs@geopartner.dk