Skal du etablere et minivådområde?

Hvor skal dit minivådområde helt præcist ligge? Og i hvilken kote, for at undgå tilbageløb i drænrøret? Og hvordan udgraves dit minivådområde nemmest og billigst? Alt det ved vi en masse om.

Udbytte

  • Realistisk planlægning af etableringen
  • Effektivt og præcist gravearbejde med maskinstyringsdata
  • Tryghed i anlægsprocessen
  • Dokumentation til udbetaling af EU-midler

Har du besluttet dig for at etablere et minivådområde på dine jorder? Eller er du entreprenør og skal etablere et minivådområde for en kunde?

Så har du brug for at få afsat, hvor bassinet præcist skal anlægges. Det og meget andet i etableringsprocessen af minivådområder er vi i Geopartner eksperter i.

Etablering af minivådområde fra A-Z

Vi bistår med indledende opmåling, planlægning, maskindata, kontrolmåling og dokumentation – eller kort sagt, vi er med fra start og rådgiver i hele processen fra A-Z. Det har vi gjort mange gange, så vi ved, hvordan man sikrer den bedst mulige proces.

Dialog og planlægning skaber det bedste minivådområde

Vi indgår i tæt dialog med både lodsejer, entreprenør og oplandskonsulent, bl.a. om udseendet af minivådområdet og mulighederne for placering.

For os er det vigtigt fra start at skabe et realistisk billede af grave-
arbejdet og omkostningerne – det giver lodsejeren forudsigelighed og økonomisk tryghed.

Den tætte dialog og gode planlægning sikrer, at minivådområdet realiseres bedst muligt både i forhold til udseendet i terrænet og til den bedste økonomi.

Præcision er afgørende

Vi ved, at det er afgørende for minivådområdets funktion, at koter er korrekte, så anlægget ligger i et niveau, der passer til drænsystemet.

Vi ved, at det koster penge – mange penge, at flytte jord, så vi planlægger og laver maskindata, så unødigt gravearbejde undgås- det sikrer økonomien. Måske kan overskydende jord bruges til forbedring af nærliggende landbrugsjorder?

Vi ved at præcision er afgørende, så slutresultatet stemmer overens med det, der er lovet EU-midler til. Derfor er vores arbejde præcist og korrekt, og det ses ved den afsluttende kontrolmåling.

Sådan foregår processen

  • Indmåling af terrænforhold og eksisterende drænrør og drænsystem.
  • Afklaring af bassinniveau/vandstandsspejl i forhold til, hvad der er muligt ud fra eksisterende terræn og dræn. Dialog om ønsker, f.eks. for områdets udseende.
  • Udarbejdelse af 3D-maskinstyringmodel (GPS) til brug i entreprenørens maskine.
  • Kontrolmåling af anlagt bassin og levering af 3D-model som påkrævet dokumentation.
minivådområde

Læs om minivådområder på landbrugsstyrelsens side.

Vi hjælper dig også med etablering af vådområder.

Vil du vide mere? Kontakt os, så hjælper vi dig videre.

Hans Kaae Bertelsen
Kontorleder, landinspektør
Telefon +45 6313 5059
Mobil +45 2899 4999
hkb@geopartner.dk
Mikkel Lægsgaard Clausen
Kontorleder, landinspektør, partner
Telefon +45 9641 5228
Mobil +45 2183 3403
mlc@geopartner.dk