Ekspropriation og rettighedserhvervelse

Skal I erhverve arealer eller sikre rettigheder til gennemførelse af et infrastrukturprojekt? Eller måske skal I etablere solfangeranlæg eller udføre seperatkloakering af byområder? Vi rådgiver jer og hjælper jer i mål med rettighedserhvervelsen.

Rådgivning om ekspropriation 

Rettighedserhvervelse kan ske gennem enten ekspropriation eller dialog og frivillige aftaler med lodsejer og andre interessenter. Uanset hvilken virkelighed I står over for, kan vi hjælpe jer i mål med projektet og vejlede jer i, hvilken metode der er optimal i jeres konkrete projekt.

Vores erfarne specialister er med fra start til slut, hvor de bl.a. gennemfører dialog og forhandlinger med lodsejere, beregner erstatninger, udarbejder materiale og gennemfører de afsluttende juridiske og matrikulære ændringer. Vi agerer både hovedrådgiver på opgaven, hvor vi faciliterer dialogen med lodsejerne gennem hele projektet, og kan også blot hjælpe med delopgaver i processen. 

Vi giver jer svar på spørgsmål og forklarer, om der er mulighed for at påvirke projektet, om der gives den rette erstatning, om ekspropriationen er lovlig, og hvordan forløbet bliver.

Læs hvordan vi ellers hjælper myndigheder.

Skal vi hjælpe jer med rettighedserhvervelse?

Martin Bak Rasmussen
Landinspektør, markedschef
Mobil +45 6162 8304
mar@geopartner.dk
Jens Henrik Sørensen
Markedsdirektør, landinspektør
Mobil +45 2498 6491
jhs@geopartner.dk