Vi hjælper dig med grundig undersøgelse af din ejendom og giver dig et klart overblik over betydningen af bl.a. private og offentlige servitutter samt den offentlige planlægning.

En ejendomsundersøgelse omfatter en lang række forhold, som kan have betydning for din ejendoms anvendelse. Det gælder bl.a. private og offentlige servitutter samt offentlig planlægning. Det er alle sammen forhold, der giver muligheder eller begrænsninger i din råderet over ejendommen. Geopartner udarbejder en redegørelse, der giver dig et klart overblik over deres indhold og betydning. Er nogen servitutter uaktuelle eller forældede, kan vi her sørge for, at de bliver aflyst og slettet fra Tingbogen.

Ejendomsundersøgelse ved byggeri

Planlægger du at bygge på din ejendom? I så fald er det vigtigt at sikre, at du overholder de begrænsninger, der ligger på din grund, eller får de tilladelser, som du har brug for. Er du ikke opmærksom på dette, kan konsekvensen blive, at du må nedrive den bygning, du har opført. Kommunerne undersøger nemlig ikke privatretlige servitutter i forbindelse med byggesagsbehandlinger, og derfor kan dit byggeri være ulovligt, selvom du har fået byggetilladelse.

Geopartner foretager ejendomsundersøgelser, som afklarer, om dit projekt er realistisk og lovligt og ikke kræver tilladelse fra eventuelle rettighedshavere.

Alle ejendomme er omfattet af den offentlige planlægning og mange ejendomme er omfattet af en eller flere lokalplaner og ældre byplanvedtægter. Modsat tidligere bliver de i dag ikke længere tinglyst, og derfor fremgår de ikke altid af Tingbogen. Vi gennemgår planerne og undersøger, om dit projekt holder sig inden for rammerne, eller om der er behov for at søge dispensation.

Ejendomsundersøgelse ved køb og salg af bolig

Skal du købe eller sælge en ejendom, er det vigtigt at have overblik over, hvilke anvendelsesmuligheder der er på ejendommen. Som køber bør du derfor gøre dig bekendt med den offentlige planlægning og de tinglyste servitutter, da de kan have stor betydning for dine rettigheder på ejendommen. En servitut på en ejendom forpligter nemlig dig som ejer, uanset om du er bekendt med den eller ej. Inden du underskriver købsaftalen, rådgiver vi dig i, hvordan du forholder dig til både den offentlige planlægning og eventuelle servitutter. Det gælder også, når du skal købe eller sælge en del af en grund.

Hvad er en servitut? 

En servitut er en rettighed for en anden end ejeren af en ejendom. Servitutter har derfor betydning for ejerens ret til at råde over sin ejendom. Servitutter kan indeholde bestemmelser om mange forhold, men drejer sig typisk om:

Find din nærmeste rådgiver og få et tilbud på en grundig undersøgelse af din ejendom