Den stigende bygge- og anlægsaktivitet i Danmark giver øget behov for råstofindvinding. Med nøjagtig droneopmåling og volumenberegning giver vi dig overblik over dine råstofmængder.

Har du overblik over mængden af råstof, der fjernes fra dit råstofområde? Hvad enten det drejer sig om grus, sand, ler eller sten, er det vigtigt, at du har styr på mængden af råstofindvindingen, så du har et korrekt afregningsgrundlag over for kunden. Ellers kan det blive dyrt i manglende indtægter.

Effektiv droneopmåling og volumenberegning af råstof

Med vores drone giver vi dig hurtigt overblik over svært tilgængelige arealer, og det er et effektivt værktøj til opmåling af dit råstofområde. Vores specialister måler volumen både inden, udgravningen begynder, og når udgravningen er afsluttet. Det sikrer, at du har overblik over råstofmængderne og opretholder en sund forretning. 

Dronen er ideel til produktion af ortofoto, og ud fra det opdaterede og retvisende ortofoto samt en overflademodel, udarbejder vi tilbage på kontoret bl.a. volumenberegninger og terrænmodeller. Vi leverer data i det format, som du ønsker. Det kan f.eks. være en 3D model, som giver dig stort overblik.

I nogen tilfælde kan det være en bedre løsning at opmåle råstofområder med traditionel opmåling. Vores kompetente opmålingsspecialister vurderer, om dit råstofområde skal opmåles med drone, traditionel opmåling med totalstation eller 3D laserscanning. Det afhænger af dit behov for nøjagtighed samt opgavens størrelse og kompleksitet. 

Droneopmåling og volumenberegning af råstoffer foretages af vores datterselskab Geopartner Inspections, der er eksperter i at arbejde i krydsfeltet mellem teknologi, beregninger og opmåling.

Vil du vide mere?

Morten Thoft
Kontorleder, landinspektør, partner
Mobil +45 2923 7742
mot@geopartner.dk