Mangler du overblik over, hvor drænene på din mark ligger? Geopartner digitaliserer drænkort og giver dig overblik over, hvor på marken dine dræn er placeret.

Få digitaliseret drænkort 

Ældre drænkort kan være vanskelige at orientere sig ud fra og viser stort set kun selve drænene. Da de samtidig ofte eksisterer i papireksemplar, er der også stor risiko for, at de kan gå tabt.

Vi digitaliserer drænkort, så du som landmand bedre får overblik over, hvor på marken drænene er placeret. Skal du derimod etablere nye dræn eller reparere gamle dræninger, foretager vi opmåling og registrering ved hjælp af både GPS og droneoverflyvning. Kortgrundlaget og de nye opmålingsdata forbedrer dit overblik og gør det lettere for dig senere at genfinde drænene.

Se hvordan vi ellers kan hjælpe dig som landmand.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?