Ledningsnet og anlæg er din forsynings største aktiver, og opdateret og retvisende dokumentation heraf er afgørende i forbindelse med bl.a. drift og vedligehold, udlevering af LER-oplysninger og styring af anlægsaktiver.

Præcis dokumentation af ledningsnet

Geopartner dokumenterer præcist og effektivt jeres forsyningsanlæg – både ude, inde, over og under jorden. Inden vi løser opgaven, fastlægger vi jeres krav til nøjagtighed, hvilke attributter der skal registreres, og hvordan vi leverer de indsamlede data til jer. Det sikrer sammen med vores afsluttende kvalitetssikring af produktet, at I får præcis den dokumentation af ledningsnettet, som I har behov for.

Vi foretager præcis opmåling til jeres dokumentation ved hjælp af terrestrisk opmåling med GPS eller totalstation, droneopmåling eller laserscanning. Metoden afhænger af jeres behov for præcision og detaljeringsgrad i dataene.

Vores forsyningsspecialister har mange års erfaring med opmåling af de enkelte opgaver, og det er vigtigt for resultatet af jeres dokumentation, da der er stor forskel på at måle eksempelvis el, fjernvarme og kloak. Her er det nødvendigt med specialiseret viden og erfaring inden for den pågældende ledningsart for at kunne bestemme lednings- og komponenttyper korrekt og sikre valide data.

Er du entreprenør? Brug os som rådgiver til registrering af DANDAS og XML-data. Du finder mere information ved at downloade produktbladet ‘Data til forsyninger’ herunder, eller du er velkommen til at kontakte en af vores forsyningsspecialister. 

Fleksibel opgaveløsning

Vores opmålingsspecialister er jeres øjne i marken, og med kontorer over hele landet er vi altid tæt på jer. Det gør os fleksible, og kombineret med vores mange dygtige medarbejdere er det muligt for os at handle hurtigt og løse alle opgaver. 

Vi udarbejder også dokumentation af jeres ledningsnet og anlæg ved at indlæse eksisterende digitale data eller digitalisere analoge planer. Vi rådgiver om, hvordan I opstiller relevante krav i form af bl.a. registreringsvejledninger og opmålingsinstrukser. Vi leverer også softwareløsninger, der kontrollerer, om jeres data lever op til de stillede krav.

Læs mere om opmåling og registrering af ledninger og bygværker.

Mangler du hjælp til dokumentation?

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk

Produktblade

Maskinstyring

Data til forsyninger

Lokalisering af underjordiske objekter – GPR

3D Mobil App – Hurtig og enkel 3D kortlægning