Mangler du grundlag til at udarbejde visualisering af et fremtidigt projekt? Ved alt fra udstykning og byggemodning til renovering og byomdannelse er visualiseringer et stærkt visuelt kommunikationsværktøj over for både bygherre, investorer og myndigheder.

Korrekt og dokumenteret grundlag til visualisering

Vi er specialister inden for datahåndtering, og gennem 3D laserscanning, præcise opmålinger og dronefotos indsamler vi data af eksisterende forhold, hvilket sikrer dig et korrekt og dokumenteret grundlag, når du skal udarbejde visualiseringen.

Du kan få leveret datagrundlaget i netop det format, som du har behov for til din visualisering – bl.a. som skråfoto eller dronevideo. Du kan også overlade visualiseringen til os. Vi udarbejder målfaste 3D visualiseringer ud fra det eksisterende kortmateriale og det nye datamateriale. Vi leverer den færdige visualisering til dig i enten video eller stillbilleder.

Som arkitekt er 3D visualiseringer også et solidt udgangspunkt for at udfolde dig kreativt og afprøve ideer undervejs.

Vil du vide mere?

Morten Thoft
Kontorleder, landinspektør, partner
Mobil +45 2923 7742
mot@geopartner.dk