Udbytte af Cloud Catch – kameraopmåling

 • Fuldstændig og komplet dataindsamling med telefon
 • Komplet billeddokumentation sammen med punktskyen
 • Automatisk processering af billeder direkte til punktsky
 • Cloud-baseret opbevaring – aldrig problemer med plads
 • Dokumentation på stedet uden at skulle vente på en landmåler
 • Løbende dokumentation af projektet giver mulighed for hurtigere fremdrift

Med den brugervenlige Cloud Catch app kan du forvandle din kameratelefon til et professionelt måleinstrument.

Løsningen kan bruges alene eller sammen med en ekstern GPS. Når der anvendes en ekstern GPS, vil målingerne kunne udføres med professionel GPS-nøjagtighed ned mod 2 cm. Den eksterne GPS fjerner behovet for landmåling i marken, og du kan derved selv dokumentere dit projekt løbende.

Cloud Catch kameraopmåling guider dig til at tage nok billeder med korrekt overlap til at kunne lave en fuldt dækkende punktsky. Efter billederne er taget, viser programmet en kort kvalitetsrapport, således du kan verificere inden de sendes videre til automatisk processering.

Billeder kan sendes over mobile netværk eller gemmes på telefonen til wifi net er tilgængeligt.

Punktsky udarbejdet med Cloud Catch
Ekstern GPS og Cloud Catch app
Ekstern GPS og Cloud Catch app
Punktsky udarbejdet med Cloud Catch

Hvordan virker Cloud Catch?

Cloud Catch bruger det indbyggede kamera i din telefon. Download app’en, login og du er klar til at indsamle data ved hjælp af kameraopmåling. App’en tager billeder automatisk, så overlap m.m. bliver korrekt, og efter billeder er taget, sendes det hele samlet til online processering. Billeder og færdig processeret punktsky bliver direkte uploadet til Cloud Connect. Herfra er det dig selv, der bestemmer, hvordan data skal videre behandles. Den virker både på iOS og Android.

Cloud Catch tjenester

 • App
 • Automatisk arbejdsgang fra billeder til punktsky
 • OS uafhængigt › Integreret med Cloud Connect er der mulighed for:
  • 3D digitalisering direkte i punktsky
  • 3D/2D tværprofiler
  • Cloud baseret opbevaring

Anvendelsesområder

 • Forsyning – el, gas, vand varme og spildevand
 • Havne
 • LAR-områder

Med samarbejdsplatformen Cloud Connect kan du opbevare, visualisere og dele store datamængder eks. indsamlet med Cloud Catch kameraopmåling.

Spørg mig om Cloud Catch

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk