Byggemodning

Det kan være med stor økonomisk gevinst at omdanne landbrugsjord til by. Vil du byggemodne? Geopartner har skabt et totalkoncept, hvor vi sikkert og effektivt varetager alle opgaver i byggemodningsprocessen - fra vision til virkelighed.

Hvad enten du er lodsejer eller professionel projektudvikler sikrer vi, at du kommer effektivt gennem alle processens faser og trygt i mål med din byggemodning. Måske overvejer du blot at gennemføre de første faser og sælge jorden til en anden investor eller udstykke grunden i storparceller? Vi rådgiver dig i, hvordan og hvornår i processen det kan være fordelagtigt at afhænde jordanliggender. 

Få overblik over processen her.

 

Fra idé til vedtaget lokalplan

Vi hjælper med at omsætte din idé til virkelighed - fra idé over indledende skitsering til dialog med myndighed og godkendt bebyggelsesplan.

Når vi har udført de indledende arbejder i byggemodningen og har en godkendt udstykningsplan, skal lokalplanen vedtages. Vi anmoder om igangsætning af arbejdet hos planmyndigheden og afleverer lokalplanforslag og eventuelle forslag til kommuneplantillæg til kommunen, inden lokalplan og kommuneplantillæg endelig vedtages efter høringsperioden og den politiske behandling.

Vi arbejder selvfølgelig på et solidt kortgrundlag, så du undgår ubehagelige overraskelser senere i processen. 

 

Detailprojektering og udbud

Inden byggetilladelse fra kommunen og godkendelse fra Geodatastyrelsen kan opnås, udfører vores specialister detailprojektering, udbud og matrikulære arbejder. Det indebærer bl.a., at vi foretager opmåling og udarbejdelse af situationsplan, koordinering af geotekniske undersøgelser og ledningsarbejder samt projekterings- og udbudsmateriale. 

Vi koordinerer alt fra arkæologi og afvandingsforhold til behandling af indsigelser i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Uanset om du arbejder med tæt-lav eller åben-lav, er processen den samme. 

 

Anlægsfasen

Herefter går anlægsarbejderne i gang, hvor vi afholder bygge- og sikkerhedsmøder og sørger for, at der bliver foretaget tilsyn. Afslutningsvis gennemgår vi anlægget med bygherre og entreprenør, og byggemodningen er herefter færdig. 

Vi samarbejder gerne med andre rådgivere og bidrager til udførelse af delopgaver – enten med ønske fra rådgiverne eller bygherre selv eller hvis en myndighed stiller krav herom.