Klimaforandringer har de seneste år skabt et øget fokus på alternative energiformer, som reducerer udledningen af CO2 i atmosfæren. For at bremse den globale opvarmning skal en stadig større andel af vores energi komme fra vedvarende energikilder, og biogasanlæg er en brik i spillet om at løse vores klima- og miljøudfordringer.

Biogasanlæg og rettigheder

Skal du etablere nyt biogasanlæg, men er usikker på ejendomsrettigheder, mulighederne for erhvervelse af arealer og vilkår for etablering af tilhørende ledningsanlæg? Så er det vigtigt, at du allierer dig med en kompetent rådgiver.

Som landinspektører yder vi energirådgivning til dig i alle forhold vedrørende ejendomsrettigheder, og afklarer forhold med myndigheder og private lodsejere. Vi er med fra start til slut og ved, at planlægning er afgørende for at opnå et godt slutresultat. Derfor indleder vi projektet med at afklare mulighederne for placering af biogasanlægget. Gennem kompetent og erfaren rådgivning sikrer vi, at du erhverver dig de rette arealer på de rette vilkår.

Et af de væsentligste forhold, når du skal etablere biogasanlæg og grøn energi generelt, er også at skabe forståelse og en konstruktiv dialog med private lodsejere og naboer. Vi er med til at sikre en god dialog, der er en væsentlig forudsætning for at opnå succesfuld proces.

Forsyningsledninger til biogasanlæg

Forsyningsledninger og forsyningsrør til biogasanlæg placeres ofte over en lang række ejendomme. Derfor er det afgørende, at ledningerne placeres hensigtsmæssigt. Samtidig skal rettighederne sikres, så jeres daglige drift bliver så optimal som muligt. Vi er specialister i forhandlinger og fører gerne forhandlingerne med lodsejerne med det mål for øje, at opnå en fælles accept for projektet. Vi har et omfattende kendskab til erstatninger og stor forståelse for såvel jeres som lodsejernes ønsker og vilkår.

Kan vi hjælpe dig?

Asbjørn Hoff Lauridsen
Landinspektør, partner
Mobil +45 6120 4634
ahl@geopartner.dk
Carsten Angermair Elfrom
Landinspektør, teamleder Plan og Energi, partner
Mobil +45 3080 8247
cae@geopartner.dk