Arealer i BBR er et væsentligt grundlag for bl.a. ejendomsvurderinger og beregninger af huslejeniveau. Der kan dog være stor usikkerhed om, hvorvidt huslejearealerne i BBR er korrekte eller ej. Vi opmåler og beregner huslejeareal til BBR for dine ejendomme.

Oplever du en tvist om huslejestørrelsen på en ejendom? Så er det vigtigt, at du allierer dig med en landinspektør. Vi opmåler og beregner huslejearealet, og netop arealet er et væsentligt parameter, når huslejen skal fastsættes. Det kan nemlig være en bekostelig affære at regne forkert.

Som ejendomsmægler, administrator eller advokat kan du også risikere at blive ansvarlig for et eventuelt tab, hvis du kunne eller burde have konstateret et forkert huslejeareal.

Er du i tvivl om arealet på en ejendom, kan vi derfor hjælpe dig med en korrekt opmåling og beregning af arealer til BBR-opgørelser samt udlejning af bolig og erhverv.

Som uvildig rådgiver fastlægger vi huslejearealet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser. Gennem opmåling sikrer vi, at huslejearealet beregnes korrekt, hvilket er grundlaget for at kunne fastsætte den rette huslejestørrelse.

Vi opmåler også gerne alle lejligheder i din ejendom, inden der opstår en tvist. Dermed undgår du fremtidige uenigheder om beregning af huslejeareal og huslejestørrelse. Således bliver udlejer og lejer aldrig i tvivl om, hvor mange kvadratmeter, der skal betales husleje for.

Læs om BBR-opmåling af arealer af andre typer ejendomme her

Kontakt mig for beregning af huslejeareal til BBR

Andy Klarholt
Landinspektør, partner
Mobil +45 5054 5352
akl@geopartner.dk