Beregning af huslejeareal og BBR

BBR-arealer er et væsentligt grundlag for bl.a. ejendomsvurderinger og beregninger af salgspris og lejeniveau. Der kan dog være stor usikkerhed om, hvorvidt arealerne i BBR er korrekte eller ej. Vi opmåler og beregner BBR-arealer for at sikre korrekte oplysninger i BBR-registret.

Mange oplysninger i BBR-registret er oprettet uden præcis opmåling og undersøgelse. Disse fejl opstår ofte i forbindelse med enten forkerte beregninger af BBR arealer, eller når arkitekter eller andre rådgivere i byggeansøgninger oplyser kommuner om det projekterede areal. 

Derfor er der fejl i op mod 25 procent af alle registreringer, og det kan få alvorlige konsekvenser for boligejere, der har angivet forkerte oplysninger. Derfor er det en god idé at lade os foretage kontrolopmåling og beregning af bygningen for at sikre korrekte oplysninger i BBR-registret.

 

Opmåling til BBR ved køb og salg

Skal du sælge en bolig, og er du i tvivl om, hvorvidt boligarealet er angivet korrekt i BBR-registret? Ved bolighandler fastsættes prisen nemlig ud fra det opgjorte areal i BBR, og forkerte BBR-oplysninger giver derfor enten en for høj eller lav pris i forhold til boligens egentlige størrelse.

Korrekte oplysninger i BBR er boligejerens ansvar, og som ejendomsmægler er det en god idé at rådgive sælger til at få opmålt og beregnet arealet på alle bygninger på ejendommen for at undgå problemer og erstatningssager. Det giver en større tryghed for køber og sælger og sikrer både, at køber ikke bliver snydt, og at sælger ikke sælger boligen for billigt.

Vores ejendomsjuridiske specialister står derfor klar til at hjælpe dig med arealopmålinger til BBR, så arealerne bliver opmålt og beregnet præcist og efter de gældende regler. Da BBR-arealer har stor indflydelse på salgspriser på boliger, kan det også især i dyrere boligområder være særdeles fordelagtigt at finde flere kvadratmeter end opgjort i BBR.

 

Beregning af huslejeareal

Oplever du en tvist om huslejestørrelsen på en ejendom? Så er det vigtigt, at du allierer dig med en landinspektør. Vi beregner huslejearealet, og netop arealet er et væsentligt parameter, når huslejen skal fastsættes. Det kan nemlig være en bekostelig affære at regne forkert.

Som ejendomsmægler, administrator eller advokat kan du også risikere at blive ansvarlig for et eventuelt tab, hvis du kunne eller burde have konstateret et forkert huslejeareal. Er du i tvivl om arealet på en ejendom, kan vi derfor hjælpe dig med en korrekt opmåling og beregning af arealer til BBR-opgørelser samt udlejning af bolig og erhverv.

Som uvildig rådgiver fastlægger vi huslejearealet i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser. Gennem opmåling sikrer vi, at huslejearealet beregnes korrekt, hvilket er grundlaget for at kunne fastsætte den rette huslejestørrelse.

Vi opmåler og beregner også gerne alle lejligheder i din ejendom, inden der opstår en tvist. Dermed undgår du fremtidige uenigheder om huslejestørrelse. Således bliver udlejer og lejer aldrig i tvivl om, hvor mange kvadratmeter der skal betales husleje for.

 

Læs mere om vigtigheden af at kende boligens størrelse og angive arealet korrekt i BBR.