At sikre byområders bæredygtighed har altid været en udfordring inden for byplanlægning. Med bæredygtighedsscreening og -certificering af byområder sætter vi bæredygtighed på formel og gør den målbar. Dét fremtidssikrer byområder og gør dem attraktive – både for beboere og investorer.

Geopartner er medlem af Green Building Council Denmark, og vi kan dermed bæredygtighedscertificere byområder efter DGNB-standarden.

Fra screening til certificering

Standarden fungerer i praksis både som rettesnor for bæredygtighed i byggeri og byudvikling og som værktøj til planlægning og udførelse af bæredygtigt byggeri og byområder.

Med en screening gør vi jeres bæredygtighedskrav håndgribelige. I får hurtigt overblik over bæredygtigheden i jeres plan samt sparring og kompetenceudvikling i forhold til bæredygtighed, dokumentationskrav og målbarhed. Herefter giver vi en vurdering af, hvordan DGNB kan indarbejdes i planen, og hvorvidt projektet er egnet til en bæredygtighedscertificering.

DGNB som planlægningsværktøj 

Med DGNB som planlægningsværktøj garanterer vi, at byområder kan blive bæredygtige på alle parametre. Vi påtager os den koordinerende rolle i et byudviklingsprojekt og sikrer monitorering og kontrol af de fem kvaliteter: Miljø, Social, Økonomi, Teknik og Proces. Vi håndterer alle fem kvaliteter og redegør for de kriterier, der skal måles og dokumenteres, før bæredygtighedscertificeringen er i hus.

Vil du vide mere om bæredygtighedscertificering af byområder?

Carsten Angermair Elfrom
Landinspektør, teamleder Plan og Energi, partner
Mobil +45 3080 8247
cae@geopartner.dk