Nøjagtig opmåling og arealopgørelse er vigtigt for, at du bl.a. kan oplyse de rigtige oplysninger til BBR-registret, når du skal købe eller sælge bolig, samt beregne husleje til udlejning af bolig. Vores ejendomsjuridiske specialister står klar til at hjælpe dig med præcis opmåling og beregning af arealer.

Arealopgørelse af bygningsarealer til BBR

En nøjagtig opmåling og arealopgørelse af din bolig er vigtig i mange sammenhænge. Oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) anvendes f.eks. til ny ejendomsvurdering samt til at beregne ejendomsskat, hvor meget du må bygge på grunden, udnyttelse af byggeret, og ejendomsmæglere bruger oplysningerne til prisfastsættelse af din ejendom. Derfor er det vigtigt, at dine bygningsarealer er opmålt og oplyst korrekt i BBR-registret. Vores landinspektører hjælper dig med en nøjagtig arealopgørelse af din bolig. 

Arealopgørelse ved køb og salg af bolig

Når du køber og sælger bolig, viser salgsopstillingen boligens areal fra BBR. Er du i tvivl, om arealet af din bolig står korrekt i BBR-registret? I op til hver fjerde registrering stemmer arealet nemlig ikke overens med virkeligheden, og som sælger er det derfor en god idé at få beregnet arealet på alle dine bygninger for at undgå problemer og erstatningssager.

Det er ejerens opgave at sørge for, at registreringerne i BBR er korrekte. Dette område har været forsømt i lang tid, og det har ført til en række erstatningssager. Vores ejendomsjuridiske specialister hjælper dig gerne med arealopgørelse til BBR, så du får opmålt og beregnet de præcise arealerefter gældende regler.   

Opmåling og beregning af lejearealer

Lejer eller udlejer du en bolig, er der også god grund til at have styr på arealet. Ved udlejning af lejligheder eller lokaler, er det vigtigt, at beregningen af husleje sker med udgangspunkt i korrekte arealopgørelser, og at arealberegningen foregår efter Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler. 

Når lejekontrakten udarbejdes, er det ligeledes vigtigt, at arealerne er korrekte. Det bliver særligt afgørende, hvis der opstår uenighed om huslejen, og sagen ender i huslejenævnet eller boligretten. Reglerne er komplicerede, og det er derfor en god idé at lade os hjælpe dig med opmåling og beregning af de rigtige arealer. Vi udarbejder dokument med et beregningsskema og tilhørende kortbilag, så der er fuld klarhed over lejemålenes omfang og arealer. 

Korrekt opmåling og arealopgørelse som grundlag for din nye ejendomsvurdering

Ny BBR bekendtgørelse – vores eksperter kender detaljerne i den nye bekendtgørelse, som er trådt i kraft i januar 2023 og kan hjælpe dig med, hvordan din ejendom registreres korrekt. (Se vores ekspert udtale sig om betydningen af den nye bekendtgørelse her )

BBR opmåling og attest på den nemme måde. Udfyld formularen og få et hurtigt tilbud til fast pris.

3D laserscanning – effektiv metode til opmåling så dine arealer bliver korrekte i blandt andet BBR-registret og den nye ejendomsvurdering.

Se hvordan vi ellers kan hjælpe dig som boligejer.

Lad din lokale landinspektør hjælpe dig med
opmålingen af din bolig