Arealmæssige bindinger

Når I skal udstykke eller bygge nyt, er det afgørende at kende ejendommens muligheder og begrænsninger. Vi giver jer overblik og gør de arealmæssige bindinger håndgribelige.

Arealmæssige bindinger - muligheder og begrænsninger

Skal I udstykke nye parcelhusgrunde eller måske opføre et nyt byggeri? I disse tilfælde er det væsentligt at vide, hvilke arealmæssige bindinger og begrænsninger der er pålagt ejendommen. Det får nemlig afgørende betydning for, hvordan ejendommen kan anvendes og udvikles.

Vores landinspektører giver jer overblik over ejendommens muligheder og begrænsninger og gør bindingerne håndgribelige. Vi afklarer bindinger i form af bl.a. planer for anvendelse, deklarationer, byggelinjer, ledningsforhold, bebyggelsesregulerende bestemmelser, dispensationsmuligheder og vejforhold.

Vi indhenter alle relevante oplysninger fra de offentlige dataindsamlinger og kategoriserer og visualiserer dem på et topografisk kortgrundlag. Det giver jer en visuel præsentation af de bindinger og begrænsninger, der er pålagt ejendommen, som eksempelvis kan omfatte servitutter, offentligretlige bindinger i form af beskyttet natur og fredninger samt bygge- og beskyttelseslinjer.

Læs også mere om servitutundersøgelser, der ligeledes er et vigtigt værktøj, når du skal vurdere, hvad en ejendom kan benyttes til. 

Vil du vide mere?

Jens Henrik Sørensen
Landinspektør, markedsdirektør
Mobil +45 2498 6491
jhs@geopartner.dk