Skal du købe eller sælge fast ejendom? Så er det væsentligt at vide hvilke bindinger og begrænsninger, der er pålagt ejendommen. Geopartner udarbejder dit arealbindingskort.

Få overblik med arealbindingskort

Som køber giver et arealbindingskort dig overblik over bindinger, hvilket er afgørende i din vurdering af, hvordan du kan anvende og indrette den ejendom, du er interesseret i. Som sælger skaber du med et arealbindingskort ikke blot tryghed og tillid hos potentielle købere. Du minimerer også risikoen for efterfølgende tvister om, hvad der har været oplyst og ikke oplyst om ejendommen i forbindelse med handlen.

Din lokale landinspektør indhenter alle relevante oplysninger fra de offentlige dataindsamlinger og kategoriserer, tematiserer og visualiserer dem på et topografisk kortgrundlag – arealbindingskortet. Det giver dig en visuel præsentation af de bindinger og begrænsninger, der er pålagt ejendommen. Eksempelvis offentligretlige bindinger i form af beskyttet natur, fredninger samt bygge- og beskyttelseslinjer.

Den visuelle præsentation fremstilles som et eller flere sæt geografiske kort, der på en overskuelig måde viser relevante bindinger og begrænsninger – eventuelt med den nyeste udgave af de landsdækkende ortofotos som baggrund.

Læs mere om ejendomsundersøgelse, og hvordan vi giver dig overblik over private og offentlige servitutter.