Byggeri af nye boliger og ejendomme tager i disse år for alvor fat siden finanskrisen, og bedringen på boligmarkedet med flere køb og salg fører samtidig til flere renoveringer. Skal du bruge kontrol af data i dit byggeprojekt og sikre, at dit byggeri opføres i overensstemmelse med projekttegningerne? Så kan vi hjælpe dig.

Kontrol af arealberegninger

Store som små byggeprojekter stiller krav til kontrol af data, og for at sikre et præcist grundlag for byggeriet er det vigtigt, at du som arkitekt får kontrolleret dine arealberegninger. Det kan nemlig blive dyrt for både dig og bygherre, hvis arealerne ikke stemmer. 

Er arealerne for store, risikerer du et dyrt efterspil og i værste fald nedrivning af byggeriet. For små arealer betyder omvendt, at du måske ikke har udnyttet byggeretten optimalt. Vi kontrollerer derfor dine tegninger og arealberegninger og sikrer, at der er præcis de antal kvadratmeter, som du har tegnet. Ved større byggerier gennemgår vi også arealerne på arkitekttegningerne løbende i projektfasen. Det sikrer, at I hele tiden arbejder videre ud fra de mest korrekte arealer.

Afsætning og opmåling af byggeri

Vi stiller høje krav til præcision og er din specialist inden for afsætning, opmåling og kontrol af både nybyggeri, ombygninger og tilbygninger.

Har du behov for at sikre, at et byggeri opføres i overensstemmelse med projekttegningerne? Og vil du have sikkerhed for, at byggeriet placeres korrekt i forhold til andre bygninger, veje og skel? Så er det vigtigt, at du allierer dig med en erfaren landinspektør, der giver dig vished om, at alt placeres på rette sted – og helst så tidligt i processen som muligt. 

Vi sikrer, at din arealberegning og byggeprocent er korrekt og hjælper dig med opmåling og udarbejder situationsplaner, der angiver præcise afstande og dimensioner, samtidig med at vi tager højde for bl.a. byggelinjer, lokalplaner og privatretlige servitutter.

Vi løser opgaven i dialog med dig og finder den rette metode, så du får netop den nøjagtighed, som du har behov for. Vores landmålere kan afsætte og opmåle dit projekt med en præcision på helt ned til brøkdele af en millimeter, og med udgangspunkt i dine behov vurderer vi, hvorvidt opgaven skal løses med GPS, totalstation, drone eller noget helt fjerde.

Læs mere om vores afsætning af MASCOTs hovedkvarter ved Silkeborg, hvor vi også indledningsvis gennemgik tegningsmaterialer fra arkitekt og ingeniør. 

Vores samarbejde med Geopartner er fortræffeligt. Generelt leverer medarbejderne bare altid varen, de kan virkelig deres kram, og de er en fornøjelse at arbejde sammen med. Jeg vil til enhver tid foretrække Geopartner som landinspektør til alle opgaver på vores projekter

Claus Lau Kristensen, direktør
Astrup Enterprise A/S

Har du brug for hjælp til at sikre, at dit byggeri opføres korrekt?

Kontakt din lokale landinspektør for at høre nærmere