Afsætning og dokumentation af infrastruktur

Infrastrukturprojekter stiller store krav til både udstyr og mandskab. Med den nyeste teknologi og erfarne specialister foretager Geopartner afsætning og dokumentation af selv de mest komplekse vej- og broprojekter.

Afsætning og dokumentation af broelementer giver sikkerhed

På broprojekter skaber vi bindeleddet mellem ingeniørens tegninger og entreprenørens arbejde, når vi foretager afsætning og dokumentation af bl.a. kantbjælker, broender, vægge og søjler. Vores dokumentation og opmåling af støbte broelementer er din sikkerhed for, at elementerne passer, når kranen løfter dem på plads. Vi foretager også afsætning af modullinjer og stilladser med placering og højde samt udarbejder maskinstyringsdata. Vi er med i hele processen og laver også deformationsmålinger under og efter byggeriet.

 

Etablering af vejanlæg

Vi er specialister i afsætning, måling og dokumentation af elementer til større infrastrukturprojekter. Det sikrer, at du opnår et solidt og korrekt udgangspunkt for den videre proces. Når du skal etablere vejanlæg, foretager vi afsætning og as built måling af bl.a. asfaltkanter og skråningsanlæg, indmåling og as built dokumentation af vejkasseopbygning og belægningsarbejder, afsætning af forsyningsledninger, konvertering af data til bl.a. DANVAND og DANDAS samt volumenberegninger og kontrol af afsætninger.

Afsætning og dokumentation på Silkeborgmotorvejen

På Silkeborgmotorvejen, der blev indviet i efteråret 2016, har Geopartner lavet bl.a. afsætning og opmåling til den 350 meter lange tvillingebro over Gudenåen samt det nedgravede motorvejsstykke igennem Silkeborg by.

 

Har du brug for et kursus i MicroStation PowerCivil? Med PowerCivil kan du f.eks. omdanne data fra dit projekt til maskinstyringsdata. Se vores kursusudbud og hvordan vi kan hjælpe dig videre.