I Geopartner er vi erfarne og specialiserede i at håndtere store som små byggeprojekter i tæt samarbejde med entreprenører. Vi foretager bygningsafsætning og dokumentation af alle typer byggeri fra parcelhuse, element- og etagebyggeri til halbyggeri og mere komplekse bygningskroppe.

Som rådgivende landinspektører spiller vi en afgørende rolle i byggeri. Med Geopartner får du en helhedstilgang til dit projekt – fra projekteringsfase til færdigt byggeri. Det sikrer dig en effektiv proces med god projektledelse og de nyeste teknologiske løsninger til afsætning og dokumentation.

Afsætning af byggeri

Når du bygger, sikrer vi, at placeringen af byggeriet afsættes med den altafgørende præcision. Vi er med fra projekteringsfasen, til byggeriet står færdigt. Dermed sikrer vi, at både modullinjer, fundamenter, søjler og fikspunkter afsættes med høj nøjagtighed, at placeringen er lovlig, og at der tages højde for bl.a. tinglyste bestemmelser, skelforhold og bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Uanset størrelsen på dit byggeprojekt er vi din sikkerhed for en professionel løsning af opgaven, det nyeste specialudstyr til opgaven, samt at dit projekt kommer i mål til tiden.

Geopartner er med på nogen af de største byggeprojekter i Danmark. Eksempelvis arbejder vi lige nu og frem til 2019 på Det Nye Hospital i Gødstrup, hvor vi foretager afsætning af bl.a. modullinjer, metermærker og kontrolmålinger af det udførte byggeri.

Vi arbejder også for professionelle og private kunder med bygningsafsætning af parcelhusbyggeri, hvor vi bl.a. foretager afsætninger til den forudgående byggemodning. Vi stræber efter hele tiden at holde os ajour med den nyeste udvikling og teknologi på området. Det sikrer, at du altid bliver mødt af en kompetent landinspektør.

Kontrolmåling og as built dokumentation 

Arkitekt og bygherre har høje krav til nøjagtigheder i afsætninger gennem alle faser af byggeriet. Vi kender de krav, som du som entreprenør bliver mødt med, og hjælper dig med kontrol af opmåling fra byggeriets begyndelse. Vi giver dig professionel rådgivning og kontrollerer kvaliteten af afsætning og dokumentation, så du undgår fejl i byggeriet og forsinkelser og uventede omkostninger.

Mange entreprenører afsætter selv deres byggeri. For at højne kvaliteten og mindske fejl foretager vores specialister ofte de nødvendige kontrolmålinger af entreprenørens egen opmåling. Det sikrer, at små som fejl opdages i tide, og at der opretholdes nøjagtighed i byggeriet. Samtidig flyttes entreprenørens ansvar for dele af opgaven til landinspektøren, idet vi står inde for opmålte geometrier og mål på byggeprojektet.

Geopartner foretager ud over as built opmålinger ligeledes deformationsopmålinger. Det gjorde vi bl.a., da Silkeborgmotorvejen skulle krydse den stærkt sumpede Gubsø, og entreprenøren havde behov for at dokumentere stabiliteten af funderingen. Læs mere om vores arbejde på Silkeborgmotorvejen.

3D afsætning af komplekse byggerier

Flere og flere entreprenører efterspørger også 3D afsætning af komplekse byggerier, der stiller særligt høje krav til afsætning og dokumentation. I Geopartner er komplekse bygningskroppe ikke et problem men en spændende faglig udfordring. Vi ved, at teknologi spiller en afgørende rolle, og vi har altid de rette instrumenter og den nyeste teknologi til rådighed til opmåling og afsætning af komplekse byggerier.

Kombinationen af vores løsningsorienterede tilgang og specialiserede medarbejdere, der er erfarne og uddannet i de nyeste metoder til 3D afsætning, betyder, at du ikke oplever begrænsninger i afsætningen. Vi finder den rette og mest effektive metode, og 3D scanning og 3D afsætning sikrer den nøjagtighed, der er behov for, når utraditionelle byggemetoder tages i brug.

Som f.eks. i Vejle Havn, hvor Kirk Kapitals nye 5500 kvadratmeter store firmadomicil skyder op i vandet ud for Havneøen. Her foretager Geopartner 3D afsætning og kontrolmåling af det komplekse byggeri designet af Olafur Eliassons studio. Leica Geosystem har også fulgt vores 3D specialist på projektet i Vejle. Læs mere og bliv klogere på fordelene ved 3D, og hvordan vi arbejder med 3D.

Vores samarbejde med Geopartner er fortræffeligt. Generelt leverer medarbejderne bare altid varen, de kan virkelig deres kram, og de er en fornøjelse at arbejde sammen med. Jeg vil til enhver tid foretrække Geopartner som landinspektør til alle opgaver på vores projekter

Claus Lau Kristensen, direktør
Astrup Enterprise A/S

Kontakt din lokale landinspektør for kompetent 
rådgivning på dit projekt