Når man skal etablere en ny solcellepark, er der mange faktorer at tage højde for lige fra forundersøgelse til etablering. Geopartners projektledere og specialister sikrer en tryg proces hele vejen.

Forundersøgelser og lokalisering af solcelleanlæg samt udarbejdelse af plangrundlag

Geopartner har stor erfaring med rådgivning i forundersøgelse og etablering af solcelleanlæg og -parker, hvilket er din garanti for, at både forundersøgelse og etablering forløber med et minimum af udfordringer.

Vi bistår ved forundersøgelser af et givent areal og afklarer arealbindinger og tinglyste bestemmelser.  Vi benytter vores indsigt i bl.a. ejendomsdata, ejendomsforhold, arealdata, LER-oplysninger, digitale højdemodeller, evt. opmåling og analyser af tinglyste servitutter for at skabe dette overblik og dermed være med til at sikre, at projektforslaget kan fremmes i den kommunale energiplanlægning.

Vores erfarne planlæggere kan herefter bidrage med at tilvejebringe plangrundlaget for etablering af solcelleanlægget, herunder kommuneplantillæg, lokalplan samt VVM-screening.

Vi bistår i forhold til afholdelse af borgermøder om lokalisering af solcellepark, og hjælper med at forklare planerne og svare på faglige spørgsmål.

Forundersøgelser omfatter også ydelser som indgåelse af  lejeaftaler, vi udarbejder tinglysningsrids mv., så alt er klart til etableringsfasen!

Etablering solcelleanlæg

Når solcelleparkerne skal realiseres, kan Geopartner levere matrikulær / juridisk bistand hertil. Det omfatter en række forskellige ydelser som sikring af vejadgang, afsætning af paneler, transformere, ledninger/kabler, veje, hegn mv. i projektet og med den aftalte nøjagtighed og dokumentation. Geopartner gennemfører nødvendige matrikulære ændringer og kan også bistå i processen omkring nettilslutning af solcelleanlægget. Vi har stor erfaring i at få afklaret de vigtige detaljer i projektet så tidligt, at de ikke bliver til et problem i etableringsfasen.

Geopartner kan også levere opdaterede terrænmodeller og 3D visualisering af det ny anlæg i forhold til den landskabsmæssige påvirkning, så kommunen har det bedst mulige grundlag at planlægge ud fra.

Droneoptagelse af terrænmodel og mapping af solcellepark ved Nørhede – Hjortemose i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kontakt os, vi giver gerne en vurdering af dit solcelleprojekt. Se et udpluk af vores referencer længere nede på siden.

Carsten Angermair Elfrom
Landinspektør, teamleder Plan og Energi, partner
Mobil +45 3080 8247
cae@geopartner.dk
Bent Hulegaard Jensen
Landinspektør, partner
Mobil +45 2010 9830
bhj@geopartner.dk

Datagrundlag til kommuners planlægning af solcelleparker

Geopartner bistår kommuner i at fremskaffe skræddersyede datasæt, som kan danne grundlag for den politiske beslutningsproces omkring evt. placering, antal og størrelse af solcelleparker. Mange kommuner ønsker at understøtte den grønne omstilling, men også rekreative formål og naturinteresser skal tilgodeses i en helhedsplanlægning. Kontakt os for en drøftelse af mulighederne.

Se udvalgte cases indenfor grøn energi herunder: