To nye landinspektører med beskikkelse

Vi fejrer i dag, at vores to landinspektører Søren S. Thomsen, Odense, og Martin Hedegaard, Aarhus, har modtaget beskikkelse som landinspektører.

Martin Hedegaard og Søren S. Thomsen har begge været ansat i Geopartner, siden de færdiggjorde landinspektøruddannelsen i 2011. Martin og Søren har fra Geopartners kontorer i hhv. Aarhus og Odense arbejdet som landinspektører og samlet den nødvendige erfaring fra en masse projekter. 

For at opnå beskikkelse skal man nemlig have titlen som landinspektør, cand.geom., efterfulgt af minimum 3 års arbejde som landinspektørassistent på matrikulære arbejder ved en privatpraktiserende landinspektør. Beskikkelsen udstedes af Geodatastyrelsen som myndighed for landinspektørerhvervet.

Martin og Søren har begge gennem deres ansættelse i Geopartner opnået den nødvendige erfaring med faget, og modtager derfor begge deres beskikkelse i dag. Fremover betyder beskikkelsen, at Martin og Søren er underlagt landinspektørlovens bestemmelser og selv kan udføre matrikulære sager.

Foto: Fra venstre Martin Hedegaard, landinspektør i Geopartner, Aarhus, Søren Thomsen, landinspektør, Odense.

Få indblik i hvilket arbejde vores landinspektører udfører og læs vores cases her

Del på: