Tinglysning af gamle forsyningsledninger i Odense

Geopartner hjælper VandCenter Syd A/S med at tinglyse gamle forsyningsledninger.

 Et stort antal ledninger er aldrig blevet tinglyst på de ejendomme, hvor de ligger. Vi undersøger, hvilke ledninger der ikke er tinglyst ved at gennemgå tinglyste servitutter på de ejendomme, hvor ledningerne ligger. Er ledningen ikke tinglyst, kontaktes ejeren af ejendommen med henblik på at indgå en aftale om, at ledningen kan tinglyses. Geopartner forestår undersøgelsen, kontakten til ejeren, udarbejdelse af de nødvendige dokumenter til brug for tinglysning og selve tinglysningen på tinglysningsportalen.

Er du en forsyning? Læs mere om, hvad vi kan tilbyde dig, her.

Del på: