Thor Havvindmøllepark – Geopartner er med på Danmarks største havvindmøllepark

Thorsminde, hvor Thor Havvindmøllepark skal etableres 20 km. fra kysten

Det er med stolthed, at landinspektør og projektleder Thøger Reinholdt fra Geopartner Landinspektørers kontor i Skive fortæller om projektet Thor Havvindmøllepark, som er den foreløbigt største havvindmøllepark, som er under opførelse i Danmark. Vindmølleparken vil, når den står opført, bestå af 68-72 vindmøller, som bygges 20 km ud for Thorsminde i Vestjylland samt en transformerstation inde på land. Med en samlet kapacitet på 1 GW vil anlægget levere strøm svarende til forbruget i ca. 1 million danske husstande. Thøgers stolthed skyldes naturligvis, at Geopartner er med på det store projekt, som er vundet af Thor Wind Farm I/S (ejet af den tyske virksomhed RWE – Rheinland Westfalen Energie) .

Geopartner er hyret ind af Thor Wind Farm I/S til at stå for lodsejerforhandling og aftaleindgåelse i forhold til den jord, hvor ledningerne rammer Vestkysten og føres ca. 5 km ind på land til en ny transformerstation under opførelse. Geopartner har også været ansvarlig for udstykning af grunden til transformerstationen incl. skøder og overdragelsesdokumenter samt tinglysning af ledningerne i jorden.

Senest har Geopartner i august og september gennemført droneoverflyvning af stationsområdet samt den planlagte kabelrute. Droneoptagelserne skal anvendes som dokumentation for afgrødeskader ved geotekniske boringer, som gennemføres i området.

Iflg. Thøger Reinholdt har hans og teamets aftalejuridiske erfaring givet god værdi i projektet:

– Jeg deltog i det indledende borgermøde, og vi har udarbejdet alle materialer, der danner grundlag for aftaleindgåelse. Vi er i gang med lodsejerforhandlingerne, hvor jeg blandt andet har været til ’køkkenbordsmøder’ hjemme hos samtlige lodsejere og hørt deres vinkel på at lægge jord til de nødvendige kabler i jorden. Det har været en meget positiv dialog.

Som en yderligere opgave har Geopartner også tilvejebragt aftalegrundlaget for de geotekniske undersøgelser for kabellinjen.

Spændende projekt at være en del af

Thor Havvindmøllepark er virkelig et spændende projekt at være med på, fortæller Thøger:

– Det er jo for det første interessant at være med på grund af fagligheden og omfanget af havvindmølleprojektet. Vi samarbejder internationalt, fordi moderselskabet er tysk og et engelsk selskab i koncernen er ansvarlig for den tekniske del. Internt i Geopartner involverer projektet kolleger fra Skive, Herning, Lemvig og Odense, hvor vi udnytter hinandens faglige styrker, så det er bedste mand/kvinde til det konkrete job, og den geografiske placering er ligegyldig. Sådan er vores koncept jo i Geopartner – lokal forankring i en større sammenhæng. Det fungerer rigtig godt, og det er tilfredsstillende at være en del af.

Billedeksempel på havvindmøllepark. Thor Havvindmøllepark er ikke etableret endnu

– Og så må jeg sige, at vi er blevet taget godt imod alle steder – både hos lodsejerne og i RWE, som lægger vægt på, at vi sikrer en god proces med lodsejerne og andre interessenter. Det er meget positivt at opleve, slutter Thøger Reinholdt.

Aftalerne i Thor Havvindmøllepark projektet forventes indgået i 2022, og transformerstationen skal bygges i 2023. Thor Havvindmøllepark forventes at kunne tilsluttes elnettet mellem 2024 og 2027.

Ud over RWE og Thor Wind Farm I/S samarbejder Geopartner med Niras på projektet. Niras er rådgivere for RWE i forhold til miljøgodkendelser på projektet.

Kort over projektet studeres ved borgermødet

Internt i Geopartner involverer projektet kolleger fra Skive, Herning, Lemvig og Odense, hvor vi udnytter hinandens faglige styrker, så det er bedste mand/kvinde til det konkrete job.
Sådan er vores koncept i Geopartner…

Thøger Reinholdt, landinspektør og projektleder i Geopartner

Relateret projekt for Energinet

Forud for Thor Havvindmøllepark vandt Geopartner Landinspektører et udbud for Energinet. Energinet skal etablere kabler fra Holstebro til en ny transformerstation syd for Thorsminde. Her er Geopartner blevet hyret ind til at stå for aftaleindgåelse med de berørte lodsejere for en strækning på ca. 30 km.

Det fremtidige transformer stationsområde i Thorsminde

Kontakt:

Thøger Reinholdt
Kontorleder, landinspektør, partner
Telefon +45 9641 5281
Mobil +45 6162 8381
ltr@geopartner.dk