Succesfuldt samarbejde om ”Sommerdrømme”: Geopartner sikrer lokalplan og håndterer matrikulære opgaver

Fire skønne Skanlux sommerhuse i Hasmark på Nordfyn dannede i foråret rammen om TV 2’s populære Tv-program Sommerdrømme. Inden konkurrencen gik i gang, og deltagerne uge for uge byggede rum for rum, og endnu længere inden afsnittene rullede over danskernes skærme i foråret 2023, var Geopartner blandt de første på den bare landbrugsjord, men også nogle af de første, der havde projektpapirerne til sommerhusområdet i hænderne.

Som en større landinspektørvirksomhed med brede faglige kompetencer har Geopartner været involveret i projektet i både planlægningsprocessen og i de matrikulære opgaver. Geopartners projektleder og teamleder i Plan & Energi, Carsten Elfrom, har fungeret som rådgiver og planlægger for Skanlux.

– Da vi blev involveret i projektet, stod Skanlux med en bar mark, der skulle omdannes til 22 sommerhusgrunde. Da 4 af grundene skulle stå klar med 4 færdige råhuse i sommeren 2022 til TV 2’s program Sommerdrømme, var tidsplanen stram for det indledende arbejde med planlægningen og udarbejdelsen af lokalplanen. Vi gik ind i opgaven med arbejdshandsker på, og med et godt samarbejde med bygherre og kommunen lykkedes det at færdiggøre lokalplanen på ca. et halvt år, fortæller Carsten om projektets begyndelse.

Planlægning og lokalplan er forarbejdet til et godt sommerhusområde

3 af de 4 sommerhuse fra Sommerdrømme

Som landinspektør og planlægger var Carstens første opgave at få kommunens godkendelse af bygherres projekt.

– Området er udlagt i landsdirektivet til et sommerhusområde med 22 sommerhuse. Men spørgsmålet var, hvordan området skulle se ud i forhold til størrelse på sommerhuse, bebyggelsesprocent, afskærmende beplantning, rekreative områder, stier, vejadgang, belægning m.m. Vi udarbejdede forskellige udstykningsforslag, som kommunen og Skanlux kunne blive enige om ville være realistisk for området. Vi sikrede disse elementer i lokalplanen, så den i sidste ende opfyldte kommunens krav, siger Carsten om planarbejdet.

Bygherrerådgivning der realiserer projektets visioner

Bag enhver bygge- og udviklingsproces står en bygherre med tanker og visioner om det forestående projekt. Men der er lang vej til mål, og det er ikke nødvendigvis sikkert, at bygherre selv har viden til at udføre alle aspekter af projektet. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at søge hjælp ved en bygherrerådgiver.

– Som bygherrerådgiver er vores opgave at sikre, at bygherre kan realisere sine ønsker. Vi indgår i samarbejde og dialog med alle de relevante personer, myndigheder, vandselskab m.v. omkring projektet. Vi håndterer alle de nødvendige ansøgninger og godkendelser, der kræves for at lokalplanen kan realiseres. Kort sagt hjælper vi kunden fra A-Z – fra det indledende planarbejde helt til, at de kan sætte bygningerne af, udtaler Carsten om hans rolle som bygherrerådgiver i al almindelighed og fortsætter:

– I Geopartner har vi stor erfaring med denne type projekter og processer, som Skanlux har været igennem i Hasmark. Vi har mange fagfolk med forskellige specialer at trække på, så vi kan hjælpe vores kunder godt i mål, siger Carsten.

Godt samarbejde og tæt dialog realiserer projektet til tiden

Afsætning af sommerhuse og hævet terræn for at undgå oversvømmelse

– På projektet i Hasmark har vi haft en løbende og meget tæt dialog med kommunen for at kunne realisere projektet inden for tidsrammen. Jeg synes, at vi har medvirket til at skabe et godt samarbejde, hvor kommunen og alle andre involverede parter har været hurtige til at reagere og træffe beslutninger, så alle kunne komme videre og nå i mål til tiden – og det lykkedes, siger en glad Carsten.

Terræn under kote 0 giver udfordringer

– En udfordring i Hasmark har været, at området ligger under kote 0 – dvs. under havniveau. Der er et dige, der beskytter området, men hvis diget for eksempel skulle blive brudt eller der ville komme en 100-årsregnhændelse, ville hele området og dermed sommerhusene stå under vand. På trods af områdets beskaffenhed har vi sikret, at ingen sommerhuse står under vand ved større skybrud, fortæller Carsten om udarbejdelsen af lokalplanen og fortsætter:

– Det har derfor været vigtigt, at terrænet var opmålt, så vi kunne sikre at data var pålidelige. Det har vi haft en af vores mænd fra det lokale kontor i Odense til, og på den baggrund har vi lavet et terrænkort, der giver præcis viden om områdets koter.

Opmåling, skelfastlæggelse, afsætning, tinglysning og meget mere…

Morten Thrane afsætter til sommerhus

Landinspektør Louise Sommerlade fra det lokale Geopartner kontor i Odense har håndteret de matrikulære opgaver i projektet. Om dem fortæller hun:

– Det første jeg gik i gang med på projektet var at foretage opmåling af de eksisterende forhold, både de fysiske forhold på stedet, men også fastlæggelse af skellet for rammen af området, så vi har helt styr på grænserne for lokalplanområdet. Det er essentielt for planlægningen af projektet.

En anden del af arbejdet var måling af koter i hele området, som Carsten skulle bruge til lokalplanen og terrænregulering, men også senere til bygherres projektering af arealet og veje.

– Vi har stået for alle de traditionelle landinspektørydelser derude, herunder afsætning af de fire sommerhuse fra ’Sommerdrømme’. Jeg har foretaget udstykningen af de grunde, hvor der nu står huse, og vores mand i marken, Morten Thrane, har afmærket skellene på grundene.

Morten Thrane afsætter til sommerhus

– Vi har løst en masse mindre opgaver som afsætning af læbælte, markering af de fremtidige grunde, så interesserede købere kan se grundenes grænser, og så har vi foretaget tinglysningsmæssige ekspeditioner, blandt andet tinglysning af skøder og aflysning af servitutter. Ja, og så har vi også bidraget til håndtering af erhvervelsen af et jordstykke til adgangsvejen til området, afslutter Louise listen af opgaver, som hun har taget hånd om, og tilføjer:

– Min og Carstens tætte kommunikation om projektets fremdrift har gjort, at jeg hurtigt har kunnet rykke ud i marken med en mand, så snart der har været behov for det. Det gør, at vi har overholdt vores deadlines, som har været særlig vigtige i dette projekt, fordi der i sidste ende stod en hel tv-produktion klar.

I Geopartner har vi stor erfaring med denne type projekter og processer, som Skanlux har været igennem i Hasmark. Vi har mange fagfolk med forskellige specialer at trække på, så vi kan hjælpe vores kunder godt i mål…

Carsten Angermair Elfrom, landinspektør, teamleder Plan og Energi

Den videre proces i projektet

– Her i foråret 2023 kunne vi så følge de 4 par omdanne råhusene til deres drømmesommerhus. Og selvom vores arbejde med planlægning, opmåling, afsætning, berigtigelse osv. ikke er synligt, så er det da lidt sjovt at se resultatet af ens arbejde på TV, fortæller Carsten Elfrom afslutningsvis.

Louise Sommerlade fortæller således om den videre proces:

– Lige nu er vi i gang med at udstykke flere af grundene og til sommer er der på området i alt 14 færdige grunde. Vi mangler dermed de sidste 8 grunde, som udstykkes og afsættes efterhånden, som der kommer købere til dem. Vi har dermed stadig løbende arbejde at se frem til i Hasmark.

Kontakt os for en snak om dit projekt

Carsten Angermair Elfrom
Landinspektør, teamleder Plan og Energi, partner
Mobil +45 3080 8247
cae@geopartner.dk
Louise Sommerlade Schou
Landinspektør, partner
Telefon +45 6313 5032
Mobil +45 2851 3842
lss@geopartner.dk