Succesfuld udvikling i KøbenhavnEn masse spændende muligheder i København får nu Geopartner til at opruste og styrke tilstedeværelsen i København. Der er sket meget siden 1. april 2015, hvor Geopartner etablerede sit første kontor på Sjælland efter opkøbet af Anton Jensen, landinspektører. Kontoret er udvidet for at give plads til endnu flere ressourcer – nu tilføjes to nye til holdet af erfarne medarbejdere.

 

Erfarne kræfter med stort engagement

Kontoret i Københavns nordvestkvarter har haft landinspektør Jette Eltved og Jesper Holm som fast kerne. Sammen med kort- og landmålingstekniker Alexander Harrild Riis og øvrige medarbejdere fra kontorerne på Fyn og i Jylland, har de arbejdet hårdt og engageret for at imødekomme den succes, kontoret oplever.

- Jette Eltved og Jesper Holm har med et enormt drive og engagement stået i spidsen for, at Geopartners opstart i København har været en succes. De kan samtidig tage æren for, at kontoret så hurtigt og effektivt er en del af organisationen med rigtig mange ligheder i kultur og værdier. Deres enorme arbejdsindsats, deres lokalkendskab og gode relationer til kunderne er indiskutabelt grunden til den positive udvikling, understreger adm. direktør i Geopartner, Henrik Ibsen.

Ved opkøbet overtog Geopartner et uundværligt hold med et mangeårigt engagement i København og trods en periode fuld af forandringer, får medarbejderne fortsat god respons fra kunder og samarbejdspartnere.

- Det har været rigtig spændende at indgå i en ny organisation - en organisation som jo af gode grunde er meget forskellig fra Anton Jensen-tiden. Vi har haft en spændende opstartsfase med en masse organisatoriske forandringer og en fysisk udvidelse af kontorfaciliteterne. Men samlet set har vi sammen med vores mange nye kolleger knoklet for, at det skulle lykkedes bedst muligt, og jeg er glad for, at vi fortsat får rigtig god respons fra kunderne, siger Jette Eltved, Geopartner.

At blive en del af Geopartner har landinspektør Jesper Holm også oplevet som en god proces, og han spiller forsat en stor rolle i de opgaver, som præger et landinspektørkontor med en unik placering i Hovedstaden.

- Vores opgaver har som sådan ikke forandret sig, efter vi er blevet en del af Geopartner. Vi har altid arbejdet med store og små kunder i København og omegn, både private, virksomheder, andre rådgivere og kommuner, og vores opgaver handler stadig om udvikling af nye ejendomme og ændring af eksisterende, siger Jesper Holm, der hjælper kunderne med de løsninger, der efterspørges:

- Typiske opgaver i København er forandringer i ejerlejligheds- og andelslejlighedsejendomme, oprettelse af bygning på lejet grund i de mange haveforeninger og rådgivning om nybyggeri, beregning af bebyggelsesprocenter og etagearealer samt tinglysning af rettigheder og pligter. I omegnskommunerne er opgaverne oftest matrikulære forandringer, udarbejdelse af projekteringsgrundlag for nybyggeri samt afsætning af nybyggeri og tilbygninger, siger Jesper. 

Udover de opgaver som præger dagligdagen på kontoret, så løser Geopartner også en række opgaver vedrørende ejendomsoptimering og omdannelse af erhverv til boliger. Landinspektør Peter Busk er specialist inden for ejendomsoptimering og rådgiver ofte på projekter i København, hvor han har et værdifuldt kendskab til lokale og juridiske forhold, der skaber stor værdi for ejendomsejere.

 

 

Nye ansigter på kontoret

Kort- og landmålingstekniker Alexander Harrild Riis er tilføjet som fast medarbejder, og to nye kollegaer er nu klar til at understøtte kontorets mange aktiviteter i hovedstadsområdet. Andy Klarholt bliver fra september 2015 områdechef i København. Andy kommer fra en stilling som fast rådgiver og landinspektør ved ”Den Ledende Landinspektør ved Statsbanerne i Danmark”, og er den helt rette til at stå i spidsen for udviklingen af kontoret.

- Der er ingen tvivl om, at Andy, med sine personlige kvalifikationer og erfaring, succesfuldt kommer til at lede kontoret i en spændende retning fremover, siger adm. direktør i Geopartner, Henrik Ibsen.  

Pia Emkjær har skabt en unik profil som kort- og landmålingstekniker, i kraft af sin baggrund i Københavns Kommunes Vejafdeling samt det tidligere Stadskonduktørembedet. Pia har stået bag flere vejprojekter og er derfor specialiseret i vejjura, og har fungeret som landinspektør i forbindelse med fx dannelse af nye faste ejendomme og ændringer heraf. Pia har mange års erfaring fra København, og kommer til Geopartner med vigtige kernekompetencer, der matcher de opgaver, der afspejler Hovedstadens udvikling.

 

Ny retning for København-kontoret

Udviklingen af kontoret i København har undervejs taget en anden retning end forventet, da landinspektør Lars Anton Jensen kort tid efter overdragelsen besluttede at udtræde af partnerkredsen og fratræde sin stilling i Geopartner. Beslutningen blev respekteret og Geopartner valgte at frigøre Lars Anton uden bindinger.   

- Geopartner er drevet ud fra nogle grundlæggende værdier, der handler om tillid og ansvarlighed. Derfor valgte vi også at give Lars Anton frie vilkår, og han er derfor ikke bundet af konkurrenceklausuler eller lignende. En beslutning, der er et helt naturligt følge af at drive en virksomhed med en tillidsbaseret åbenhed, siger adm. direktør, Henrik Ibsen.

Kontoret i København har altid mødt kunderne med et højt serviceniveau, men har nu mærket fordelene ved at have en stor og fleksibel organisation i ryggen, der kan bidrage til at servicere kunderne. Det er derfor et samlet Geopartner-team, der møder nuværende og kommende kunder i København med et højt fagligt niveau og fleksibilitet.

- Vi er overbeviste om, at vores kunder og samarbejdspartnere i København vælger os til på baggrund af de gode relationer som Jesper og Jette i særdeleshed har opbygget, og den service og faglighed, vi leverer, siger adm. direktør, Henrik Ibsen.

 

Styrket position i København

Adm. direktør Henrik Ibsen ser fortsat gode muligheder for udvikling i København: 

- Med de eksisterende medarbejdere fra København, vores nyansættelser og vores nye områdechef, så har vi styrket vores position i København. Holdet har en kombination af kompetencer, der dækker det marked, og de opgaver vi møder i København, og det giver et godt fundament til at udvide vores aktiviteter og søge flere opgaver, siger adm. direktør, Henrik Ibsen.

Sommeren har været præget af et omfattende opgave i Københavns Lufthavn med udvidelsen af en af lufthavnens landingsbaner. Jette Eltved og Alexander Riis’ store arbejdsindsats på projektet har bevist, at virksomheden har styrken og kompetencerne til at være med på de større projekter i Hovedstaden. 

På trods af den allerede succesfulde udvikling i København er endnu flere dygtige medarbejdere fortsat højt på ønskesedlen hos Geopartner.

- Vi er hele tiden på udkig efter forstærkninger til Geopartner, og i København betyder de mange infrastrukturprojekter og store aktivitet i ejendoms- og byggebranchen, at vi med flere medarbejdere kan byde ind på mange flere opgaver. Jeg kan derfor kun opfordre flere til at søge og tage del i den spændende rejse, som Geopartner er på i København, afslutter Henrik Ibsen.

Del på: