Succes for offentligt og privat udviklingsarbejde

Nedenstående nyhed er fra "Info fra Erhervskontakten", Svendborg Kommune, oktober 2013:


Succes for offentligt og privat udviklingsarbejde.

Et samarbejde mellem Svendborg Kommune og Geopartner har resulteret i en sand succeshistorie.

Parterne har i tæt samarbejde udviklet et system som billigt og effektivt kan registrere en lang række installationer, såsom skilte, læskure, græsarealer, vejstrækninger, belægningstyper, brønde osv. i det åbne rum.

Kommunens ønske var at få styr på sine entrepriser til vedligehold. En væsentlig forudsætning er selvfølgelig at have en klar viden om hvad, hvor og hvor meget, der findes af rabatter, kantpæle, autoværn, bomme, affaldsbeholdere og alt muligt andet.

Uden en sådan viden er det meget svært – ja nærmest umuligt - at lave nøjagtige udbud og lige så svært for entreprenørerne at afgive præcise tilbud.
Nogle medarbejdere fik en ide om, at man kunne registrere positioner på vejelementer vha. en smartphone med indbygget GPS. Ideen blev testet i forbindelse med udbud af vedligeholdelsen af kommunens vejbrønde.

Der var på det tidspunkt ikke en klar oversigt på placering og antal, hvilket gav meget dårlige vilkår for opgavebeskrivelse og tilbudsgivning.

En gennemgående registrering virkede urimeligt dyr. Kommunen indhentede tilbud på opgaven om en total registrering og fik et bud på 1,2 mill. kr. Men ved at udnytte GPS-teknologien blev alle brøndene registreret i samme arbejdsgang som tømningen. Dette betød, at arbejdet kunne gøres for kun 26.000 kr.!!

Med denne succes og gode erfaring indgik kommunen i et tæt samarbejde med Hvenegaard med det formål at udvikle et nyt softwareprogram, der gør det nemt, hurtigt og præcist at registrere art, placering og andre oplysninger. Oplysningerne eksporteres til et kortprogram, hvor alle informationer efterfølgende kan bearbejdes og trækkes ud efter behov.
Det betyder, at kommunens medarbejdere nu meget hurtigt er i stand til at lave et præcist udbud på en given opgave, med alle relevante data tilknyttet. Entreprenøren kan ligeledes give meget mere præcise tilbud på løsning af en given opgave.

Klaus Weitemeyer fra Geopartner er ovenud begejstret for samarbejdet og resultatet. “Det er simpelthen helt fantastisk - bare alle tiders”, udtaler han.
Hvenegaard har nu fået et produkt, som kan videreudvikles og tilpasses andre kommuners ønsker og behov.
Klaus Weitemeyer ser store perspektiver i denne form for bredspektrede faglige samarbejder, hvor de involverede kan bruge deres forskellige viden og kompetencer til at udvikle optimale løsninger.
“Det drejer sig om tillid og åbenhed offentlige og private institutioner imellem” siger han, og glæder sig over samarbejdet med Svendborg Kommune

Jan Yttesborg, Svendborg Kommune er en af igangsætterne og har svært ved at få armene ned.
Han fortæller, at projektet nu er gået over i driftsfasen, og at kommunen kan se meget stort potentiale i det nyudviklede program. Eksempelvis er omkostningen til tømning af brønde reduceret til det halve.

Programmet giver et kæmpe overblik, som gør, at man kan styre driftsopgaverne ned i detaljen og altid være helt up to date med, hvilke opgaver der er gennemført og hvornår. Han håber og tror, at metoden kan bruges på mange andre områder.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Klaus Weitemeyer, Geopartner, tlf. 6321 1200.
Jan Yttesborg, Svendborg Kommune, tlf. 6223 3340.

Arbejder du for en myndighed? Læs mere om, hvordan vi hjælper myndigheder her.

Del på: