Strategisk partnerskab mellem Geopartner og verdensførende specialist indenfor kortlægning af landoverfladens bevægelser

Sentinel 1 satellitten fra European Space Agency

Geopartner har indgået partnerskab med TRE Altamira, som er verdensførende indenfor anvendelse af radar satellitbilleder til beregning af jordoverfladens bevægelser. Det nye partnerskab betyder, at private og offentlige virksomheder kan få mere nøjagtig viden om landbevægelser og et bedre beslutningsgrundlag for bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesprojekter

For mange offentlige og private virksomheder har jordoverfladens bevægelser stor betydning. Terrænændringer i form af hævninger eller sænkninger har indvirkning på holdbarhed, stabilitet og funktion af eks. veje, broer, bygninger, ledningsnet og havne. Nøjagtig kortlægning og analyser af lokale landbevægelser har derfor stor værdi inden for en række sektorer, f.eks. transport og infrastruktur, olie og gas, klimatilpasning, byggeri og anlæg samt forsyning.

Kendskab til overfladens bevægelse kan spare mange penge

Terrænændringer kan føre til sætningsskader på eks. bygninger, veje og broer. Ligesom ændringerne kan påvirke kystsikring eller kloakledninger overalt i landet. Det koster offentlige og private virksomheder mange penge – særligt når skaderne opdages for sent.

– Årsagssammenhængen er ofte kompleks, men med overvågning, kortlægning og fremskrivning kan man i mange tilfælde forudse problemerne og komme på forkant med at håndtere dem.  Ved at sikre at vitale funktioner som kloakledninger, kystsikring og klimatilpasning fungerer efter hensigten, kan der spares mange penge, udtaler Niels Broge, som er chefkonsulent og forretningsudvikler i Geopartner.

Det bedst mulige datagrundlag

For at omsætte viden om landbevægelser til nytteværdi for virksomheder, kræves hyppig ajourføring og løbende genberegninger med de nyeste data, for at følge udviklingen i bevægelsen og dermed påvirkningen af eks. en bropille, et kajanlæg eller en vejstrækning. Det stiller krav om den skarpeste viden indenfor processering og analyse af data, men også til gode og pålidelige referencedata, som er Geopartners spidskompetence.

Søren Holst, som er partner og bestyrelsesformand i Geopartner, glæder sig:

– Det nye partnerskab sikrer dermed virksomhederne det bedst mulige datagrundlag baseret på state-of-the-art satellitberegninger af landbevægelse kalibreret med det bedst mulige kvalitetssikrede referencegrundlag.  

Sammen med TREA vil Geopartner tilbyde løsninger til overvågning og kortlægning af landbevægelser, herunder sætninger, sæsonvariationer med mere.

Kort om TRE Altamira

TRE Altamira er internationalt anerkendt som den førende udbyder af kortlægnings- og overvågningstjenester om landbevægelser beregnet med satellitbaseret InSAR teknologi. Igennem mere end 20 år har TREA udviklet InSAR teknologien til en bredt anerkendt løsning for rådgivningsbranchen, olie- og gassektoren, minesektoren og beredskabssektoren. TREA er en del af CLS-koncernen og opererer globalt med at levere pålidelig information om udviklingen over tid for kundernes interesseområder med henblik på at håndtere risiko, optimere driften og planlægge fremtidige aktiviteter.

Kontakt os for at høre mere:

Søren Holst
Udviklingsdirektør, partner
Mobil +45 2321 5793
sh@geopartner.dk