Stort og længerevarende hospitalsbyggeri kræver stabile fikspunkter under hele byggeprocessen

Visualisering: RAVN Arkitektur

Sikring af et godt fikspunktsnet er afgørende i forhold til effektiv og præcis afsætning. Det gælder specielt på så stort et byggeprojekt som det nye Mølholm Privathospital i Vejle, hvor hurtig responstid og millimeterpræcis afsætning er essentiel for et veludført byggeprojekt. Det har fået projektleder hos Geopartner Landinspektører, Martin Kofoed, til at tænke lidt anderledes i opgaveløsningen for kunden, entreprenør KG Hansen.

– Vi skal ikke bare ud på pladsen 5 eller 10 gange og afsætte. Vi skal ud på pladsen 40 eller 50 gange. Det betyder, at vi ikke kun kan tilknytte én måler til projektet, men kommer til at sende flere forskellige målere ud på pladsen, for at kunne tilbyde kunden fleksibilitet og en lav responstid, fortæller Martin Kofoed indledningsvis om en af årsagerne til, hvorfor der er gjort ekstra meget ud af at sikre fikspunktsnettet på projektet i Vejle, hvor et ca. 12.000 kvadratmeter nyt og moderne Mølholm Privathospital skal stå klar i 2025.

Støbning af 10 fikspunkter giver et sikkert fikspunktsnet

Projektleder Martin Kofoed viser de to mulige fikspunkter på hvert rør.

– I Geopartner går vi gerne alternative veje for at sikre kvaliteten og fleksibiliteten i vores afsætning, siger Martin Kofoed og fortsætter – Mølholm Privathospital er et godt eksempel på dette. På dette projekt har vi sikret vores fikspunkter ved at støbe dem i PP-rør ude på pladsen i samarbejde med hovedentreprenøren KG Hansen, som gerne har villet ofre noget tid på at sikre fikspunktsnettet og har fundet det vigtigt på den lange bane.

– Rent praktisk har vi boret et hul i jorden, sat et tre meter langt PP-rør ned i hullet, fyldt det med beton, sat et tentorstål i toppen og lavet en lille kørnerprik. Derudover er der på PP-røret et retromærke. Dvs. der er to mulige fikspunkter for landmåleren, ét på toppen, og ét vandret på siden af røret. Der er også et tal på røret, så landmåleren ikke er i tvivl om, hvilket fikspunkt der bruges.

De to fikspunkter på hvert rør kaldes f.eks. på rør 1 for 1R for fikspunktet med retromærket, og 1S for fikspunktet brugt ved stålet. Fikspunkterne står ca. 1,5 meter over terræn. Dem har vi lavet 10 af, og de danner en ring uden om byggeriet, fortæller Martin Kofoed om den praktiske del af etableringen af de støbte fikspunkter.

Derudover er Martin Kofoed og entreprenøren gået et skridt længere for at sikre alle fikspunkterne. Der er sat hegn rundt om alle fikspunkterne for at undgå, at fikspunktet bliver skubbet af store og tunge maskiner.

– Nogen vil måske synes, at det er lidt overdrevet, men det gør, at der ikke er nogen tvivl om, at det ”mystiske horisontale PP-rør” spiller en vigtig rolle, og man skal være forsigtig omkring det, siger Martin Kofoed.

– På et bar-mark-projekt som dette, er der ikke mange muligheder for gode fikspunkter. Vi står midt ude i ingenting, hvor der kun er træer, som ikke kan bruges som fikspunkter, da de bevæger sig i vinden, fortæller Martin om en anden årsag til selv at støbe fikspunkter til fikspunktsnettet på dette projekt.

Michael Rømer afsætter med en præcision ned på 1 mm.

Stabile fikspunkter sikrer en effektiv afsætning

– Det tager lidt ekstra tid i opstartsfasen at støbe disse fikspunkter, men den tid hentes, da det ved hvert besøg på pladsen er hurtigere at komme i gang med afsætningen – både for faste og nye målere på pladsen. Vi har her et fikspunktsnet, hvor alle fikspunkter ligner hinanden. Og man kan se dem fra lang afstand. Det er en stor kvalitet i arbejdet derude – både for os og for entreprenøren, siger Martin Kofoed om den effektivitet, som de støbte fikspunkter også bidrager til.

Geopartner har været med fra start på det omfattende og fremtidssikrede sundhedsbyggeri. Udover selve afsætningsopgaven lige fra det første spadestik i sommeren 2022, og indtil hospitalet står færdigt, har Geopartner været med ind over landinspektørmæssige opgaver, såsom lokalplan, situationsplan, terrænopmåling m.m. Geopartners maskinstyringsteam har også leveret maskinstyring til maskinerne, der skulle grave søgerender, så arkæologer kunne undersøge for fortidsminder.

– I dette projekt var det nødvendigt at søge alternative veje i sikringen af vores fikspunkter for at sikre effektivitet og kvalitet i vores arbejde og kort responstid over for kunden. Og tilbagemeldingen fra mine kolleger i marken er, at det fungerer rigtig godt, slutter Martin Kofoed.

Fakta om det nye Mølholm Privathospital

Mølholm Privathospital er vokset ud af sine ellers gamle og charmerende rammer på Brummersvej i Vejle. Det er baggrunden for det nye og moderne sundhedsbyggeri, som skal sikre, at Mølholm Privathospital også kan imødekomme fremtidens behov.

– 12.000 m2 på Stiftsvej i Vejle kommer til at samle hospitalets specialer og behandlingsaktiviteter under ét tag med mulighed for senere udvidelse.

– Designet af hospitalet er sket i samarbejde med det lokale arkitektfirma, Ravn Arkitektur.

– Den naturskønne placering giver mulighed for rekreative omgivelser – til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.

– I den efterfølgende drift er der tænkt bæredygtigt, bl.a. er der valgt solcelleanlæg som energikilde. Kilde: www.molholm.dk

Projektleder Martin Kofoed
Projektleder Martin Kofoed og landmåler Michael Rømer

Kontakt mig:

Martin Kofoed
Maskinstyringsspecialist, Kort- og landmålingstekniker
Mobil +45 8140 4005
mko@geopartner.dk