Stort fjernvarmeprojekt i Odsherred

Nyt fjernvarmenet etableres i en række småbyer i Odsherred. Geopartner skaber den komplette dokumentation af nettet.

Det var blandt andet det gode mangeårige samarbejde mellem Per Aarsleff A/S og Geopartner Landinspektører om forsyningsprojekter andre steder i landet, der var årsagen til, at Geopartner er blevet en del af et stort mangeårigt fjernvarmeprojekt i Odsherred. Et fjernvarmeprojekt, der udføres i et samarbejde mellem Per Aarsleff A/S og Wicotec Kirkebjerg A/S.

Nyetablerede fjernvarmeledninger vil forbinde en perlerække af småbyer

Projektet går ud på, at Odsherred Forsyning vil etablere fjernvarmeværker samt et sammenhængende fjernvarmenet med 100 km hovedledning igennem en perlerække af mindre byer i Odsherred: Rørvig, Stårup, Asnæs, Hørve, Fårevejle St. og Fårevejle Kirkeby.

Helt i tråd med den grønne omstilling tilbydes borgerne i disse småbyer herefter at sende deres gamle olie-, gas- eller pillefyr på pension og i stedet tilslutte sig den miljøvenlige og billigere fjernvarme, som ikke produceres ved brug af fossile brændstoffer.

I alt forventes 2.500 husstande at tilslutte sig fjernvarmen i området, når ledningsnettet og fjernvarmeværkerne er etableret.

Fjernvarme Rørvig
Kort- og landmålingstekniker Søren Ejby Buch i gang med opmålingen i Rørvig

Geopartner skaber det komplette overblik over ledningsnettet

Geopartners opgave er at opmåle alt, hvad der bliver lagt i jorden, og registrere det ’som udført’. Med brug af intelligent ledningsregistrering laves en fuld digital kortlægning. Kort- og landmålingstekniker, Peter Nielsen, som er projektleder på opgaven, forklarer:

– Når vi kommer hjem med vores opmålingsdata, kan vi skabe en komplet 3D model og digitalt kort over ledningsnettet – vi har ikke kun nogle få enkeltpunkter, som vi skal stykke sammen. Dette komplette digitale overblik over ledningsnettet er det ikke alle fjernvarmeværker, der har.

Og ikke nok med det. Fjernvarmeforsyningen får også et alarmsystem, der også registreres. I de nyanlagte fjernvarmerør er der indbygget alarmtråde, som bindes sammen, så man kan måle hvor eventuelle fremtidige tilfælde af vandindtrængen udefra eller lækage indefra er placeret. Geopartner laver en oversigt over, hvor alarmtrådene er, samt hvor der er udtag, så man kan måle på alarmtrådene. Det er ikke ret mange varmeværker, der har den form for registrering endnu.

Peter Nielsen er fagligt stolt over den værdi, registreringen giver fjernvarmeforsyningen:

– Vi er langt nede i detaljegraden med vores registrering.  Det er megagodt, for det giver kæmpe værdi for fjernvarmeforsyningen. De får eks. også styr på hvilke dimensioner og rørtyper, de har i jorden. Og hvis en fabrikant finder ud af om flere år, at der er fejl på nogle komponenter, så ved man eksakt, hvor de ligger og kan let grave op og udskifte udelukkende det, der er behov for. Det giver mulighed for tilstandsbaseret vedligehold og forlænget levetid for anlægget.

”Det giver mulighed for tilstandsbaseret vedligehold og forlænget levetid for anlægget.

Peter Nielsen, kort- og landmålingstekniker og projektleder

Fast måler på opgaven

Kort og landmålingstekniker Søren Ejby Buch er fast måler på fjernvarmeprojektet i Odsherred. Og ifølge projektleder Peter Nielsen er det lidt usædvanligt i branchen, at man har faste målere på:

– Vi lægger vægt på, at det så vidt muligt er den samme måler, der altid kommer, og så har vi en backup tilknyttet i tilfælde af sygdom ferie o. lign. De kender projektet fuldt ud, og de øvrige folk på projektet kender dem. Som fast mand tager man ejerskab og ansvar. Man er selvkørende selv i et stort projekt og ved nøjagtigt, hvor langt vi er, og Aarsleff har selv relationen og kan ringe direkte til måleren. Vi mener, det er en styrke for projektet, slutter Peter Nielsen.

Det store fjernvarmeprojekt i Odsherred er i sin tidlige fase, hvor ledningerne er ved at blive lagt i jorden. Fjernvarmeværkerne bygges først senere.

Fakta om fjernvarmeprojektet

  • Anlægsbudgettet for fjernvarmeprojektet i Odsherred er på ½ mia. kr.
  • Der etableres 100 km. hovedledning
  • 2.500 husstande forventes at tilslutte sig fjernvarmen
  • Projektet forventes at løbe over de næste 4-6 år
Kort- og landmålingstekniker Søren Ejby Buch er fast måler på fjernvarmeprojektet i Odsherred

Kontakt:

Søren Fogsgaard
Landmålingstekniker
Mobil +45 2233 2006
sfo@geopartner.dk
Peter Nielsen
Kort- og landmålingstekniker
Mobil +45 2911 3907
pni@geopartner.dk