Storbritannien og Danmark skal udveksle grøn overskudsstrøm

Med projektet Viking Link er det planen, at Storbritannien og Danmark på sigt via en kabelforbindelse skal udveksle overskydende grøn strøm, når vi producerer mere, end vi selv kan bruge. En del af forbindelsen er en 70 kilometer lang strækning, som Energinet er ved at anlægge – og Geopartner er med på linjen som fast samarbejdspartner på en række ydelser.

Jens Peder Buhl Nyborg er en af de faste kort- og landmålingsteknikere på projektet.

Når vindmøllerne snurrer ekstra hurtigt rundt, kan det forekomme, at vi står med mere strøm, end vi selv kan nå at bruge. Hvorfor ikke lade andre få glæde af den overskydende strøm? Især når vi også indimellem oplever situationer med modsat fortegn, hvor vi selv mangler god grøn vindenergi, som andre så har i overskud? Det er sådan nogenlunde den helt enkle tanke bag det store anlægsprojekt Viking Link, der omsætter ideen i praksis – og i en mulighed for udveksling af grøn strøm på tværs af Nordsøen mellem Storbritannien og Danmark:

– Det er et spændende projekt for Geopartner at være med på, fordi der er nogle ekstra perspektiver i forhold til klima, miljø og grøn energi. For mig som projektleder er det samtidig interessant at være med på et stort projekt som Viking Link, fordi vi kan være med til at flytte noget i fællesskab, og fordi vi gør det i et bredt, tværgående samarbejde både internt og eksternt, fortæller Hans Kaae Bertelsen, der er landinspektør og projektleder for Geopartners ydelser til Energinet på projektet.

Et elnet gearet til fremtiden

– Den helt store overskrift  for Viking Link og lignende anlægsprojekter, som Energinet arbejder med i disse år, er, at vi skal prøve og geare vores elnet til fremtiden. Vigtigheden af vores forsyningssikkerhed, og kilderne til den, er kun blevet forstærket af den udvikling vi på det seneste har oplevet uden for landets grænser. Gennem vores samarbejde med Energinet, oplever vi hvordan der sættes fart på den grønne omstilling landet over, og hvordan kapaciteten i elnettet udvides i takt med dette. Det er en spændende udvikling at være en del af, fortæller Hans Kaae Bertelsen.

Dokumentation på centimeterniveau

En kompleks anlægsopgave som etableringen af 70 kilometer kabel kommer i flere faser, og undervejs er der brug for et utal af forskellige kompetencer – også fra Geopartners side:

Jens Peder foretager opmåling af anlægget som udført

– Energinet har mange projekter rundt i landet lige nu med både jordkabler, luftledninger, gasledninger og stationsudvidelser, hvor Geopartner er en fast samarbejdspartner i kraft af vores rammeaftale. Jeg koordinerer vores aktiviteter omkring projekterne, herunder også Viking Link, og vores vinkel har primært været opmåling, afsætning og dokumentation omkring anlægget, fortæller Hans Kaae Bertelsen og fortsætter:

– Slutproduktet fra vores side er, vi skal aflevere data og dokumentation til Energinet i en form, der kan anvendes i deres systemer. Men der er mange faser undervejs. I det konkrete projekt er vi involveret i en periode på 4 år. Vi er til stede med afsætning, opmåling og dokumentation både i den forundersøgende fase og i anlægsfasen. Vi leverer detaljeret dokumentation helt ned på centimeterniveau og på enkeltdele af projektet. Lige fra de arkæologiske forundersøgelser til den endelige indmåling og aflevering af anlægget.

– Vi oplever flere samarbejdspartnere undervejs i projektet, som bruger vores ydelser på forskellig vis. Lige nu er det entreprenørerne i anlægsfasen. De bruger vores data i deres arbejde. Det kan for eksempel være maskinstyring i form af 3D-filer, der anvendes i de mange gravemaskiner, der arbejder på projektet, så de ved helt præcist, hvor de skal grave.

Tilbage til naturen

Netop de præcise opmålinger og et stærkt datagrundlag kan også spille en rolle i forhold til at få genskabt natur, miljø og omgivelser efter anlægsfasen:

– Helt ude i klitlandskabet, hvor Viking Link skal føres i land, er der et større bevaringsværdigt og fredet naturområde. Her har man været nødt til at føre kablet igennem naturområdet, og så efterfølgende genetablere landskabet så godt som muligt. Ved hjælp af vores opmålinger og dokumentation før gravearbejdet, så kan man via vores maskinstyring genetablere landskabet i noget nær den oprindelige form.

– For os handler projektledelse i et projekt som Viking Link derfor om at forstå forskellige behov i forskellige dele af projektet og hos forskellige samarbejdspartnere, der også arbejder på projektet. Det rækker fra Energinet selv, som vi selvfølgelig har en tæt dialog med, til arkæologer, entreprenører osv. Min interne rolle er samtidig at sikre, at vi hele tiden har de rette kompetencer på projektet. Hvem skal på en opgave og hvornår? Vi har desuden en landmåler på Viking Link på fuld tid, der blandt andet deltager i byggemøder på projektet hver anden uge. Han bringer løbende informationer med tilbage til mig, som jeg kan bruge i vores projektstyring, konstaterer Hans Kaae Bertelsen.

”Gennem vores samarbejde med Energinet oplever vi, hvordan der sættes fart på den grønne omstilling landet over, og hvordan kapaciteten i elnettet udvides i takt med dette. Det er en spændende udvikling at være en del af.

Hans Kaae Bertelsen, landinspektør hos Geopartner

Leveringssikkerhed og faste kontakter

Netop en overordnet projektledelse, der er på forkant med projektets delopgaver, er vigtig for Geopartners kunder – og dermed for Geopartner:

– Leveringssikkerhed på de ydelser, vi har budt ind med, er topprioritet for os. Vi skal derfor både planlægge vores ressourcer og samtidig være klar til at reagere hurtigt, hvis der er brug for det. For selvom det meste er planlagt, så vil der på projekter af dette omfang og denne karakter altid være ad hoc-ændringer undervejs, hvor der er brug for fleksibel, hurtig udrykning. – Vores kunder har altså både brug for kontinuitet og stabilitet i vores levering på ydelserne, men har også brug for, at vi er omstillingsparate og fleksible. Samtidig ved jeg, at kunderne sætter pris på, at vi kombinerer den stabile leveringssikkerhed med faste Geopartner-folk og kontakter på et projekt, som de kan have en tæt og direkte dialog med, siger Hans Kaae Bertelsen og runder af, før han sammen med teamet skal videre med de næste Viking Link-opgaver, hvor Geopartner er med på linjen.

Vil du vide mere?

Hans Kaae Bertelsen
Kontorleder, landinspektør, partner
Telefon +45 6313 5059
Mobil +45 2899 4999
hkb@geopartner.dk