Stedfæst henvendelser til sager i Docunote

Mange forsyninger anvender sagshåndteringssystemet Docunote fra firmaet Intranote. Geopartner har i samarbejde med Intranote og Vandmiljø Randers implementeret en integration mellem Docunote og MapCentia til brug for registrering af henvendelser fra forbrugerne.

Geopartners WebGIS platform er ”født” med den grundlæggende funktionalitet til at oprette hændelser. Med den nye integration er det muligt at stedfæste en henvendelse fra en forbruger om f.eks. lugtgener, dæksler der klaprer eller andre forhold samtidig med, at der oprettes en sag i Docunote til videre behandling. Integrationen er tovejs, så man fra Docunote kan skifte til kortet, og få vist området som registreringen vedrører, ligesom man kan klikke i kortet, og få vist den tilhørende sag i Docunote.

Til mindre rutineopgaver er løsningen enkel og kan tilpasses mange formål, eksempelvis tilsyn af ventiler på vandforsyning, så man på kortet visuelt kan se, om man får udført de ønskede driftsopgaver.

Er du interesseret i integration til DocuNote, så kontakt Lars Klindt på tlf. +45 2858 1660 eller lkm@geopartner.dk for yderligere information.

Stedfæst dine henvendelser samtidig med der oprettes en sag i Docunote til videre behandling.