Spændende opgave for Brattingsborg gods – opmåling af bassiner til opsamlet regnvand

Som det første landbrug i Danmark har Brattingsborg gods på Samsø etableret store bassiner til opsamling af regnvand, så det kan bruges til at vande markerne i tørre perioder. Med højværdiafgrøder som kartofler og grøntsager er præcis vanding vigtig for at sikre udbyttet. Det mener Brattingsborg, man kan sikre med de store regnvandsbassiner. Godset havde brug for hjælp til at dokumentere volumen af bassinerne.

Opmåling og udarbejdelse af 3D model

Geopartner Landinspektører fik via vores samarbejde med KM Maskiner opgaven med dokumentation af volumen i de tre bassiner på Brattingsborg.  2 erfarne landmålere tog til Samsø, hvor Brattingsborg havde stillet båd til rådighed, som var klar ved første bassin. Efter en lang og travl dag var alle bassiner målt op, og landmålerne kunne tage tilbage til fastlandet.

Alt blev målt med GPS, kronekant m.m. og med totalstation ude i bassinerne, som flere steder var mere end 4 meter dybe. Efterfølgende blev 3D modeller udarbejdet, hvorfra volumenindholdet kunne beregnes. Data blev afleveret til Brattingsborg i UTM og DVR-90 koordinat/kote system for udveksling til relevante myndigheder.

Opsamling af drænvand

Volumen-beregningen dokumenterede, at de tre bassiner tilsammen rummer 263.000 kubikmeter vand.

Det er ikke kun Brattingsborg, der kan have gavn af opsamling af regnvand i bassiner. Seges, videnscenter for landbrug, vurderer, at man på den halvdel af landbrugsarealet i Danmark, som er drænet, potentielt vil kunne have gavn af at lave bassiner til opsamling af drænvand og bruge det til vanding af afgrøder i tørre perioder.

Projektet på Brattingsborg er blevet beskrevet i en udsendelse på P1 Public Service. Læs mere her

Overvejer du at etablere vandbassiner? Geopartner hjælper med?

  • Ansøgning om godkendelse af projektet
  • Jordfordeling eller anskaffelse af jord
  • Udstrækningskonsekvenser for vandets udbredelse og vandingskapacitet
  • Opmåling og 3D model
  • Afsætning
  • Volumenberegning

Vil du vide mere?

Søren Fogsgaard
Landmålingstekniker
Mobil +45 2233 2006
sfo@geopartner.dk