Søren Holst tiltræder som Projekt Chef i Geopartner Landinspektører A/S 1. august 2014

Geopartner Landinspektører A/S har pr. 1. august ansat Søren Holst som Projektchef med fokus på det danske forsyningsmarked.

Søren er uddannet Landinspektør fra Aalborg Universitet i 1991, og har lige siden arbejdet med GIS, såvel i privat som offentlig regi - de seneste 10 år udelukkende med forsyningsvirksomheder.

Geopartner Landinspektører A/S etablerer i denne forbindelse et nyt forsyningskontor i Aarhus Trigevej 20, Søften, som led i at styrke og koordinere samarbejdet med forsyningssektoren.

Gennem årene har Søren opnået et indgående kendskab til forsyningernes situation og behov. Sørens viden kombineret med Geopartners stærke kompetencer og ydelser vil gøre det muligt at levere 360 graders rådgivning, hvilket absolut vil komme forsyningskunderne til gode.

Geopartner Landinspektører styrker med ansættelsen af Søren indsatsen overfor Forsyningsvirksomhederne, og vil fremadrettet fokusere på såvel kendte som nye ydelser og løsninger. Vores mål er at sikre intelligens og at skabe værdi i alle processer og projekter til fordel for alle involverede parter.

Velkommen til det nye Geopartner. 

Læs mere om vores nye IT-løsning, GeoSaneringsAnalyse til forsyninger lige her.

Del på: