Skovfolk - Pas På (rødlistearter)!

Vi har leveret en komplet GIS-løsning til Naturstyrelsens skovdistrikter. De havde et stort behov for at få et overblik over den sårbare natur, fugle, særlige træer, og andre rødlistearter  i skovene.  Mest aht. maskinførerne i skovningsmaskinerne, således de kan køre udenom disse lokaliteter. Deraf navnet 'PasPaa' løsningen.  Men også aht. løbende dokumentation og afrapportering. Styrelsen kan nu få et øjebliksbillede af registreringerne, både på kort og i rapportform vha. en webløsning. 

PasPaa værktøjerne består af flere GIS-moduler

  • PasPaa/desktop til kortlægning og registrering af rødlistearter og anden såbar natur. Denne platform består af MapInfo og en MapPasPaa app. som klient.  Der anvendes en Sqlserver (spatial) som databaseserver. Med denne løsning kan alle statsskovdistrikterne arbejde samtidig i et ægte flerbrugermiljø.  Desuden er der indbyggede kontrolrutiner til kvalitetssikring af de registrerede rødlistearter. Løsningen håndterer også historik.
  • PasPaa/web til synkron publicering af de mange gis-data. Registrering og rettelser i MapInfo slår igennem med det samme på webløsningen. Så ved brugerne, at de publicerede data, altid er de senest ajourførte. Det kalder vi synkron ajourføring. Webløsningen kan også køre på en tablet.
  • PasPaa/rapport til dynamisk rapportering. Vi udnytter Sqlservers mange funktioner til at generere, rapporter direkte fra databasen, hvori de mange gis-data er registreret. Det betyder at styrelsen hele tiden kan få et øjebliksbillede. Og ændringer slår igennem med det samme i rapportgenererering.

For mere info kontakt Kristian Loftlund kl@geopartner.dk, tlf. 23215756

Læs mere om vores GIS-ydelser her

Del på: