Skive Vand fik udarbejdet terrænmodel for Glattrup Bæk

I forbindelse med afslutning af Skive Vands projekt, Glattrup Bæk, har Geopartner lavet en ’som udført dokumentation’ i form af en terrænmodel.

Dataindsamlingen er foretaget umiddelbart efter endt anlægsarbejde/jordarbejde for at kunne indsamle data, inden græs og anden vegetation dækker terrænet.

Modellen er lavet med udgangspunkt i en kinematisk laserscanning fra ATV og ikke på baggrund af et traditionelt fladenivellement. Data processeres efterfølgende og sammenknyttes ved hjælp af nogle kendte veldefinerede punkter, inden der laves en klassifikation af terrænpunkter. Slutproduktet er en detaljeret terrænmodel, med flere hundrede punkter pr. m2, som Skive Vand fik leveret i det ønskede filformat og referencesystem i form af grid, raster, TIN etc.

I det konkrete tilfælde anvendes terrænmodellen til volumenberegning samt kontrol af strømningsveje.

Med den kinematiske laserscanning spares tid på dataindsamlingen i marken, og man får meget høj punkttæthed, hvilket giver en mere nøjagtig volumenberegning.

Kontakt os, hvis du er interesseret i mulighederne med en terrænmodel

Jens Ravn Knudsen
Landinspektør
Mobil +45 2135 1031
jrk@geopartner.dk