Q&A med Randers Affald: ”det skal give mening”

Affald er kommunernes ansvar. Både det der kommer fra husholdninger og fra virksomheder. Men hvordan skaber man en effektiv strategi, der giver både økonomisk og miljømæssig mening? Søren Kristiansen er ingeniør i Randers Affald, og han fortæller her, hvorfor de lykkes med at skabe effektiv sortering og genanvendelse af affald i Randers Kommune. 

I er gode til sortering og genanvendelse af affald i Randers Kommune. Hvorfor lykkes I så godt med det?

– Kernen i vores succes er, at vi informerer og kommunikerer meget og længe. Vi viser borgerne, hvad vi gør, og hvad der sker med affaldet. Det giver en gennemsigtighed, som borgerne har taget rigtig godt imod. Allerede i 2014 begyndte vi at informere om og italesætte organisk affald, og et par år senere hørte vi borgerne fortælle, at ”det var også på tide, det kom”, ”godt initiativ”, ”det har vi ventet på”, og ”det giver rigtig god mening”. Det vidner om, at borgerne er klar til at tage et medansvar, når det kommer til affald.

Hvad gør I for at sikre en effektiv sortering og genanvendelse af affald?

– Vi kommunikerer i øjenhøjde med borgerne og er meget åbne omkring, hvordan vi gør i Randers Affaldsterminal. Er borgere interesserede, viser vi også meget gerne vores affaldssortering frem.

Hvorfor er det vigtigt at kommunikere i øjenhøjde med borgerne, og hvad gør I for at få dem med på bølgen?

– Bliver historien fortalt mange gange og med gode eksempler, adopterer borgerne det som helt naturligt og rigtigt. Kommunikation og de gode, ærlige fortællinger kan man ikke få nok af, og det er helt essentielt, at borgerne kan se, at det også giver mening for dem. Et af vores mottoer er, at ”det skal give mening” – og det er både økonomisk og miljømæssigt. Økonomi er vigtigt, men rigtig mange borgere vil faktisk gerne gøre noget godt for miljøet, og det er derfor afgørende at have begge parametre for øje.

Hvilke gevinster oplever I ved disse initiativer?

– For det første oplever vi en generel god accept af vores tiltag. For det andet er borgerne også generelt gode til at sortere deres affald. Det giver billigere priser, som betyder, at vi har kunnet nedsætte taksterne de seneste fem år. Derfor er der både økonomiske og miljømæssige gevinster at hente i en informativ og vedvarende kommunikation med borgerne.

Hvordan vil I arbejde med affald i de kommende år for at sikre en fortsat god udvikling på området?

– Vi er med på bølgen og fortsætter med at italesætte vigtigheden af god affaldssortering. Vi taler også meget om cirkulær økonomi og vigtigheden af, at vores lokale virksomheder medvirker i processen. Det er initiativer, som vi også vil have fokus på i de kommende år.

– Tidligere på året installerede Randers Affald et nyt sorteringsanlæg, der er endnu et skridt på vejen mod stadig mere effektiv sortering og genanvendelse af affald. I den forbindelse udarbejdede vi en 3D model af bygningen, der sikrede overblik og var altafgørende i projekteringen af det nye anlæg

Søren Kristiansen, Randers Affald