Præcision i Langeskov

Arbejdet med den nye station Langeskov Station på Fyn er i fuld gang under ledelse af entreprenørvirksomheden M. J. Eriksson A/S. Geopartner bidrager som ekstra opmålingskapacitet på projektet, der efter planen er delvist færdigt i september 2015. Her står en nybygget perron færdig, hvorefter arbejdet med en tilhørende stitunnel færdiggøres i løbet af 2016.

Opgaverne centrerer sig primært om opmåling og afsætning. Men opgaven med etableringen af den nye station i Langeskov er alligevel alsidig for Geopartners hold af medarbejdere.

– Alt i alt kræver projektet med Langeskov Station en del forskellige kompetencer, og jeg er stolt af, at vi får lov til at bidrage med den nødvendige fleksibilitet, og at vi hurtigt kan koble de rette kompetencer til projektet, når behovet opstår, siger områdechef Casper Sørensen, Geopartner.

Stor præcision nødvendig

Bane- og perronarbejde kræver meget stor præcision, og i opmålingsarbejdet bruges specialudstyr f.eks. i form af perronmål, som føres langs skinnerne for at måle den præcise afstand til perronen. På de punkter, hvor afstanden ikke passer, justeres skinnerne med en skinneoprettermaskinen efter de påkrævede mål. 

Opgaven har derfor krævet et team af Geopartners opmålingsspecialister med banecertifikat, som er en nødvendig certificering for at udføre arbejdet. Geopartners opmålingsteam har bestået af medarbejdere fra både Fyn og Jylland. Landmåler og tekniker Kim Pedersen, Geopartner, har fulgt projektet, som i princippet ikke adskiller sig fra øvrige opgaver. Alligevel har opmålingsopgaven været udfordrende:

”Arbejdet har krævet rigtig stor præcision og derfor meget kontrol. Når togene kører gennem stationen med op til 120 km/t, så er ganske få millimeter afgørende. Med det specialudstyr vi har haft til rådighed, kan vi kontrolmåle og derefter justere afstandene fra skinner til perron helt nøjagtigt”, siger Kim Pedersen. 

Fikspunktsetablering på nye elmaster

I forbindelse med arbejdet med Langeskov Station er nye fikspunkter blevet etableret, da ældre elmaster påført fikspunkter er erstattet af nye. Banenettet i Danmark er forsynet med fikspunkter, som vigtige redskaber for præcisionsmåling, og ofte etableres de på elmasterne, som ved Langeskov. Derfor har Geopartners team ligeledes målt og leveret fikspunkter til de nye master.

Geopartners medarbejdere står fortsat til rådighed for projektet, indtil det afsluttes i 2016. 

Foto: En del af arbejdet med skinneoprettermaskinen og kontrolmålingerne er lavet om natten. Billederne er taget ved solopgang af Geopartners Kristian Pelle Hansen, der har foretaget kontrolopmålingerne. 

Læs også, hvordan vi har arbejdet med afsætning og opmåling af Nordeuropas største solcelleanlæg her