Port of Aalborg har fuld kurs mod en digital fremtid med dronefotos, ”data-container” og ny GIS-løsning

Port of Aalborg er ved at gennemgå en digital transformation i disse år. Og med IT-løsninger fra Geopartner, har de taget skridtet videre ind i den digitale fremtid. En fremtid der byder på et mere retvisende datagrundlag end hidtil, og hvor alle har nem, digital adgang til data. Det fremtidssikrer driften af Port of Aalborg.

Det var behovet for bedre og hyppigere dronebilleder over alle Port of Aalborgs havnearealer, der var indgangsvinkel til det nye og mere langsigtede samarbejde mellem Geopartner Landinspektører og Port of Aalborg.

Dronefoto af nogle af Port of Aalborgs arealer.

Geopartners opgave er bl.a. at overflyve havnearealerne, ca. 555 hektar, med drone og foretage droneoptagelse af hele området. Efter første overflyvning tages der billeder efter behov, typisk når der har været ændringer i et område i form af byggeri og anlægsarbejde. Så har medarbejderne altid det bedst mulige grundlag for det arbejde, de skal udføre. Hidtil har de brugt de offentlige tilgængelige ortofotos, men de bliver ikke opdateret ofte nok og er ikke i tilstrækkelig kvalitet. Med Geopartners dronebilleder sikrer de sig både opdaterede billeder og en større detaljeringsgrad, der giver flere anvendelsesmuligheder.

– Ud fra billederne kan man tydeligt se, hvordan arealerne ser ud. Det bruger Port of Aalborg f.eks., når de laver materiale i forbindelse med udbud. Så har de sikkerhed for at have ajourførte data og en god visualisering af området. Billederne bruges også som visualisering i udlejningsannoncer af arealerne – det gør ”varen” mere attraktiv, når præsentationen er professionel, fortæller Anders Flensborg Iversen, som er landinspektør og dronespecialist på opgaven for Port of Aalborg.

– Et andet og vigtigt formål med billederne er volumenberegninger. Port of Aalborg har arealer, som bruges til at opbevare sand, da de jævnligt graver sejlrenden ud for en lang strækning i Limfjorden. Sandet indpumpes på jordarealer langs fjorden, og med billederne kan det beregnes, hvor meget volumen sandet har. Det er ét eksempel, men de bruger også dronefotos til at bestemme mængden af andre materialer, der er oplagret på havnens arealer, f.eks. skærver og jord. Beregningen laver de selv, men vi kan også hjælpe, hvis der ikke er kapacitet til det, udtaler Anders Flensborg Iversen.

Dronefotos kan også bruges til at tjekke, hvordan bygningerne ser ud – inspektion af f.eks. murværk, tag, skorsten og andre steder, hvor det er svært fremkommeligt. Eller til eftertjek af udlejningsarealer, hvor lejen er udregnet efter vægt eller arealanvendelse, samt til at undersøge, hvor der er ”huller” i lejearealerne og dermed nye potentialeområder, fortæller Anders Flensborg Iversen, om de mange anvendelsesmuligheder for dronebilleder.

Dronefotos og tunge data opbevares i en ”digital container”

Port of Aalborg har mange data, og med droneflyvningerne der jævnligt kommer fremadrettet, havde de brug for en smart løsning til at opbevare og udstille data. Her kom GIS-konsulent hos Geopartner, Lars Klindt, ind i billedet.

– Port of Aalborg har mange tunge data, og derfor har de brug for en ”container” til opbevaring af data. Det er vores nyeste IT-løsning Cloud Connect perfekt til. Løsningen er skræddersyet til virksomheder med et heftigt behov for at kunne opbevare og udstille tunge data, og Port of Aalborg er et godt eksempel, udtaler GIS-konsulent Lars Klindt om den ene del af den leverede IT-leverance til Port of Aalborg.

Cloud Connect giver Port of Aalborg dén ”digitale container”, hvor de kan samle og opbevare alle deres data. Det er nemt at anvende, har et godt visningsrum, og er egnet til store datakilder, f.eks. scanninger, droneoptagelser og andre filformater der traditionelt er svære at ligge inde med fordi de fylder meget. Og muligheden for problemfrit at dele data med interne og eksterne gør hverdagens opgaver nemmere for medarbejderne på havnen.

Ét kort – mange muligheder for Port of Aalborg

En anden og stor del af IT-leverancen er Geopartners WebGIS løsning, Map Connect.

– Hvor Cloud Connect er opbevaringen af data, så er WebGIS løsningen, Map Connect, visningen af data, fortæller Lars Klindt, om den samlede IT-leverance til Port of Aalborg.

Den nye WebGIS skaber værdi for Port of Aalborg, da de nu har alle deres data samlet i ét digitalt kort – det giver nem og hurtig adgang til alle informationer og data – for alle medarbejdere.

Det er tidsbesparende, fordi alle i Port of Aalborg kan have data lige ved hånden – på kontoret såvel som ude på havnen.

Lars Klindt, GIS-konsulent

– Fra kortet klikker man sig ind på et geografisk område, hvorfra man kan se alle data for området, og med integration til Port of Aalborgs egne dokumentsystemer kan man f.eks. tilgå kontraktsystemet og bygningssystemet. Det er tidsbesparende, fordi alle i Port of Aalborg kan have data lige ved hånden – på kontoret såvel som ude på havnen. Og for dem, der ikke kender til alle de enkelte systemer, behøver de kun at være dus med kortet for at få alle oplysninger. Eksempelvis linkes der direkte til lejekontrakten for området. Så skal man ikke lede efter kontrakten i kontraktsystemet, fortæller Lars Klindt om tilgængeligheden til data gennem Map Connect.

Tidligere havde få medarbejdere i den tekniske afdeling direkte adgang til data. Men udbredelsen af data til flere medarbejdere giver nye muligheder. F.eks. er man flere om at bidrage til at vedligeholde og opbygge data, når medarbejdere ude på havnen har mulighed for at se data på stedet og melde eventuelle datafejl. Yderligere fortæller Lars Klindt:

– Port of Aalborg vil gerne selv kunne konfigurere kortet – hvordan det skal se ud, hvilke lag der skal være, hvad der sker, når man trykker på de forskellige lag osv. Det er en mulighed, der ligger i vores løsning, Map Connect, og det giver dem frihed selv at kunne tilpasse løbende, uden ekstra omkostninger.

Visning af Port of Aalborg i Map Connect (WebGIS)

Godt på vej mod den digitale fremtid

Mange virksomheder er overgået til digitale løsninger, eller er godt på vej i den retning, og det kræver fremtiden for at kunne agere smartere og mere effektivt.

– På vejen mod at blive fuldt digitale i Port of Aalborg er dronebillederne ét skridt, og Map Connect et stort skridt mere, og vi glade for at kunne bidrage til den rejse, som de er godt i gang med, slutter Anders Flensborg Iversen.

Kort om Cloud Connect

Cloud Connect er en samarbejdsplatform, hvor store datamængder i form af dokumenter, scanninger, tegninger, billeder mv. kan opbevares og deles. Programmet er særligt godt til at udstille og dele formater, der traditionelt er svære at håndtere.

Udover lagring, fælles overblik og deling af data byder Cloud Connect på funktionalitet, som gør det muligt at arbejde med data i portalen. Med en form for ’viewer løsning’ kan brugerne åbne og navigere i punktskyer, som normalt kræver specialiserede programmer og stiller krav til meget stor computerkapacitet.

I cloudløsningen er det muligt at bevæge sig rundt i filerne, se forskellige tværsnit, måle i punktskyen, skrive annoteringer mv. uden specialprogrammer og på en normal PC.

Kort om Map Connect

Map Connect er en kortløsning/WebGIS, der samler og viser de forskellige geografiske datatyper, som der er brug for i den enkelte virksomhed.

Map Connect kan anvendes både som primært system til at visualisere data, eller som samlings- og omstillingscentral” til egne lokale desktop og/eller WebGIS-løsninger. Map Connect kan f.eks. integreres med andre løsninger som ERP, CRM og CMS.

Map Connect har mange tilpasningsmuligheder, så løsningen dækker den enkelte virksomheds behov.

Lyder det interessant og som noget for jer?
Ring og vi fortæller gerne mere om vores WebGIS-løsning og dataplatform.

Lars Klindt
GIS-konsulent
Mobil +45 2858 1660
lkm@geopartner.dk
Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk