Pokémon GO hitter: Sådan overholder du ejendomsretten

Pokémon GO er sommerens mest populære mobilspil, og det er blevet så medrivende, at mange bryder loven for at fange de små, virtuelle figurer. Så hvad gør du, hvis der står en Pokémon i en anden persons have?

Læs landinspektørens råd herunder og bliv klogere på, hvordan du overholder ejendomsretten på din Pokémon-”jagt”:

  1. Du må kun færdes på en anden persons ejendom, hvis du har ejerens tilladelse eller en anden særlig hjemmel
  2. Du må færdes på offentlige veje og private fællesveje, så længe reglerne overholdes
  3. Du må færdes ad en privat vej, medmindre ejeren med lovlig skiltning har forbudt færdsel
  4. Du må gå og cykle på veje og stier i det åbne land, medmindre ejeren har forbudt færdsel
  5. Du må færdes til fods i offentligt ejede skove hele døgnet både på og uden for veje og stier og på cykel på veje og stier
  6. Du må i privatejede skove cykle og gå på skovveje og stier fra kl. 6 om morgenen til solnedgang
  7. Du må på private udyrkede arealer færdes fra kl. 6 om morgenen til solnedgang, hvis de ikke er indhegnede eller har græssende husdyr, og hvis det er muligt at komme derind gennem låger eller lign. og ikke har skiltning mod adgang
  8. Du skal overalt tage hensyn til naturen, landbrugsproduktionen og den private ejendomsret samt respektere de skilte, du møder på din vej

Nu er du klar til at lade ”jagten” begynde. Og hvis du endnu ikke helt forstår spillet…:  

Pokémon GO er en App til mobilen, der bruger mobilens GPS og lægger et ekstra filter over skærmen, så det ser ud som om, at Pokémons befinder sig i den virkelige verden. Med spillet kan du fange Pokémons i dit lokalområde ved fysisk at bevæge dig rundt.

Læs mere om Miljø- og Fødevareministeriets regler for, hvor du må færdes i naturen, lige her.