Optimisme i Grejs ved Vejle

Optimisme i Grejs ved Vejle - etape 2 i Grejs Søpark nord for Vejle er påbegyndt

Geopartner har påbegyndt udstykningen af etape 2 i Grejs Søpark nord for Vejle. Projektets etape 2 omfatter udstykning af 15 velbeliggende byggegrunde (heraf hele 13 med udsigt over landskabet og de store fælles friarealer. I etape 1 har vi i år 2011 udstykket 18 grunde, hvoraf 16 er solgt.   

Grundene i etape 2 reserveres og sælges pt. og er klar til byggeri i foråret 2013.  

For reservation, salg og yderligere information se: www.grejssoepark.dk Vi har forestået projektering og myndighedsgodkendelse af vejdelen og udfører selve udstykningen. Vi foretager endvidere de tekniske afsætninger af kantsten for Østergaard Entreprenører A/S samt hovedafsætning og indmåling af kloakbrønde samt tinglysning af ledninger for Vejle Spildevand A/S. Der er netop lagt asfalt, og boligområdet ”begynder at se rigtigt ud”. Lige nu nedgraves ”de bløde ledninger”, så om kort tid vil der være både vand, telefonforbindelse, elektricitet og fibernet i området.

Du kan læse mere om vores arbejde i Grejs Søpark i casen her.

Del på: