Nyt stort badehotel på skruefundament kræver 2.546 præcise afsætninger

Millimeterpræcis afsætning, masser af koordinering og tæt samarbejde er nøgleordene for Geopartners arbejde på det store badehotelbyggeri i Rødbyhavn.

I disse uger nærmer landinspektør Dennis Christensen og kort- og landmålingstekniker Kasper Christensen fra Geopartner sig afsætningspæl nummer 2.546 på det projekt, der om ganske få måneder står færdigt som et nyt stort Badehotel. Hages Badehotel, som det kommer til at hedde, ligger smukt placeret på en kystnær naturgrund vest for Rødbyhavn. Bag hotelbyggeriet til 100 mio. står arkitektfirmaet Miami Ark, der sammen med landskabsarkitekterne BOGL er i fuld gang med at skabe et hotel i pagt med naturen. Det vil vise sig på flere måder. Både det naturlige udtryk, der er planlagt for de omkringliggende friarealer, erstatningssøer, der skal huse det naturlige dyreliv fra området, men specielt måden hvorpå alle bygningerne fundamenteres, hvilket sker på skruefundamenter, der hæver alle bygninger og de mellemliggende gangbroer 50 cm. over terræn. Tanken med det atypiske skruefundament er bl.a., at om 100 år er det muligt at fjerne alle huse, skrue skruerne op, og naturen vil stå tilbage, som inden byggeriet begyndte.

Med lokalt kontor i Nykøbing Falster dækker Geopartner hele Lolland og Falster, og løfter altså også alle de landinspektørmæssige opgaver på dette store byggeprojekt.

– Vi har været med fra projektets start med planlægning i forhold til lokalplanen og forundersøgelse af området, herunder også fastlæggelse af skel og redegørelse for servitutter. Siden da er projektet kommet i jorden, og vi har været på byggepladsen i forhold til alle afsætningsopgaver i projektet, fortæller landinspektør og projektleder hos Geopartner, Dennis Christensen.

– Vores vigtigste opgave i forhold til afsætning er at sikre, at BAYO.S, der skruer fundamentskruerne i, altid har nøjagtigt afsatte punkter til hver af deres skruer. Vi er altid et par dage foran dem med arbejdet, og det kræver en rigtig god og tæt dialog mellem os og BAYO.S, fortæller Dennis Christensen.

Kasper Christensen afsætter til fundamentskruerne, der skal bære og hæve Hages Badehotel 50 cm. over terræn.

Hvorfor navnet Hages Badehotel?

Badehotellets navn er taget efter Alfred Anton Hage, der i 1850 fik koncession til etablering af diget, som inddæmmede Rødby Fjord og dermed minimerede risikoen for oversvømmelser

Badehotellets skruefundament kræver særligt mange og præcise afsætningspunkter

Et sådan specielt skruefundament kræver mange afsætninger – rigtig mange. Udover afsætning af 2.546 punkter til ferieboligernes og gangarealernes skruefundament har Geopartner afsat til den 700 kvm. store receptionsbygning, pool, erstatningssøer, byggeplads, byggefelter m.m. Geopartner bistår yderligere bygherre med juridisk rådgivning, f.eks. vedr. spørgsmål inden for bygningsreglementet.

Den anvendte afsætningsmetode har været traditionel med totalstation, prisme og et fikspunktsnet. Det har ikke været muligt at etablere et fikspunktsnet for hele området på en gang, så det er etableret løbende i takt med, at kort- og landmålingstekniker, Kasper Christensen har afsat og arbejdet sig igennem området. Og præcision har været altafgørende:

– Skruerne, der skal bære de 72 ferieboliger med i alt 144 værelser, skal være helt præcise, så min afsætning til hver enkel skrue skal være helt præcis – jeg afsætter inden for 2 mm. nøjagtighed. Det er ikke unormalt for et byggeri af den størrelse, men præcisionen er altafgørende her, da der efterfølgende kommer kraner og placerer de totalt færdigbyggede huse ovenpå fundamentet – så det skal bare passe sammen som puslespilsbrikker, siger Kasper Christensen om den store afsætningsopgave, han har været på de seneste måneder.

– Vi har vores egne kontroller af de afsatte punkter, så vi sikrer, at dem, der kommer efter os, har det helt rigtige grundlag at arbejde ud fra, tilføjer Dennis Christensen og fortsætter:

– Det tekniske i afsætningen er ikke specielt anderledes end normalt, men det er spændende at være med på en opgave, hvor fundamentet, som vi er med til at skabe, er så anderledes og kræver ekstra mange afsætninger – det gør opgaven utraditionel og spændende. Og så er hele projektets tanke om bæredygtighed, kvalitet og hensyn til naturen nogen værdier, som vi i Geopartner selv vægter højt, udtaler Dennis Christensen.

Koordinering og tæt samarbejde

Dennis Christensen og Kasper Christensen taler om den sidste klynge af bygninger, der skal afsættes til.

– Der er mange aktører på projektet, der skal koordineres med for at sikre, at vores kort- og landmålingstekniker på pladsen har de rigtige tegninger og afsætningsdata tids nok, inden BAYO.S skal i jorden med skruerne – vi følger BAYO.S’s tempo, og altid to skridt foran, fortæller Dennis Christensen om hans projektlederrolle for Geopartners opgaver.

Dennis Christensen, fortæller yderligere:

– Som landinspektør for alle aktører på projektet, har vi haft et tæt samarbejde med alle på pladsen. Jeg har hjulpet bygherre med planlægning og koordinering af projektet, herunder bl.a. rækkefølgen på opgavernes udførelse. Koordineringen af opgaverne har særligt været relevant, da vi arbejder i et lavtliggende område med grundvandet lige under overfladen – her er altså blødt, og det nytter ikke at afsætte og derefter køre tunge gravemaskiner rundt i området, der kan trykke den bløde jord og dermed punkterne, afslutter Dennis Christensen.

Når Hages Badehotel står færdigt, er det i første omgang klar til at huse de mange midlertidigt tilknyttede kontormedarbejdere på Femern projektet og senere turister, der forventes at komme i større tal til området efter Femern forbindelsen forventes åben i 2029.

Kasper Christensen finder det præcise punkt for afsætningen af endnu en skrue.

Hages Badehotel – et fremtidssikret badehotel

Hages Badehotel bygges på pæle over terræn og bindes sammen af gangbroer.

  • 72 værelsesbygninger med i alt 144 værelser
  • Husene leveres helt færdigbyggede og møbleret
  • 700 kvm. stor receptionsbygning
  • Bæredygtighed, kvalitet og hensynet til den omgivende natur er nøgleordene for byggeriet
  • Alle områdets bygninger bliver udført med grønne tage, og regnvand som ikke opsuges her ledes til grunden og de etablerede søer og vådområder, således at kommunens spildevandsanlæg ikke belastes heraf.
  • Imellem bygningerne bliver der udført gangbroer og terrasser, således at al transport i området er hævet op over terræn.
  • Landskabshabitatet forbliver derfor uændret som stedtypisk med vild uplejet natur

Vil du vide mere om projektet? Eller hvordan vi kan hjælpe dig og dit projekt?

Kontakt mig:

Dennis Christensen
Landinspektør
Mobil +45 8140 1970
dch@geopartner.dk