Nyt projekt for beregning af lokale landbevægelser skal videreudvikle produkter og løsninger

Skærmbillede fra Map GM, som viser lokale landbevægelser i området omkring Aarhus Havn

Igennem de seneste 2 år har Geopartner oparbejdet kompetencer til at kunne beregne lokale landbevægelser med brug af satellitdata. Vi kan derfor i dag tilbyde skræddersyede beregninger for alle typer kunder fra eks. byggebranchen, forsyningsbranchen, kommuner og offentlige styrelser, for hvem sætningsskader, oversvømmelser og tilstandsbaseret vedligeholdelse af ledninger og anden infrastruktur har betydning. 

Resultaterne af beregningerne leveres via den udviklede løsning Map GM eller udstilles som en web-tjeneste. 

Nu startes et nyt 2-årigt projektforløb, som skal videreudvikle produkter og løsninger målrettet klimatilpasning, forsyning, havne, bygge/anlæg og fysisk infrastruktur.  

Det nye projekt vil fremstille risikokort for sætninger ved at sammenstille data om landbevægelse med geologiske data og andre eksterne data, f.eks. hydrologiske data og bygningsdata. 

Ambitionen er at kunne kortlægge sætningsrisikoen for den enkelte virksomhed, under hensyntagen til en forventet fremtidig udvikling, så kunden får et databaseret planlægningsværktøj og det bedst mulige beslutningsgrundlag. 

Det nye projekt er som det tidligere projekt støttet økonomisk af det europæiske rumagentur, ESA, og gennemføres i et samarbejde mellem Geopartner, Geo og DTU med Geopartner som projektejer og leder af projektet. De øvrige projektpartnere fra bruger- og interessentsiden omfatter: 

Radarreflektor til opsamling af satellitdata

Kontakt mig:

Henrik Brændskov Larsen
Landinspektør, dataspecialist
Mobil +45 9244 5367
hbl@geopartner.dk